2006-12-19

Om mat långväga ifrån

Lokalt producerad mat talas det en hel del om nu, i samband med den aktuella miljödebatten. Det är relevant att även här säga några ord om detta; jag förespråkar ju gärna vissa exotiska och importerade livsmedel.

Väsentliga livsmedel som nötter och exotisk frukt är av naturliga skäl ofta skeppade långväga ifrån. Exotisk frukt i allmänhet är rikare på antioxidanter än den lokalt odlade. Det är dessutom av värde i sig att variera vilka livsmedel man äter.

Vidare är naturbeteskött, vilket tidigare nämnts, i flera avseenden mer hälsosamt än kött från annan boskap. Till exempel får det bättre fettsyrasammansättning och mineralinnehåll. Naturbetesköttet i svenska butiker kommer emellertid i stor utsträckning från Nya Zeeland, Argentina och Brasilien.

Långa transporter, således. Står alltså hälsotänkande i det här avseendet i direkt konflikt med miljötänkande?

Nej, inte nödvändigtvis: det är till exempel bättre för miljön att vintertid köra tomater från Spanien till Storbritannien än att odla dem i uppvärmda engelska växthus, enligt en undersökning av den brittiska myndigheten DEFRA.

På samma sätt krävs det mindre energi för att producera mejeriprodukter, lammkött, äpplen och lök på Nya Zeeland och skeppa det till Storbritannien, jämfört med att producera motsvarande varor på plats - detta enligt en undersökning av Lincoln University på Nya Zeeland.

Det visar sig alltså att man inte kan sätta likhetstecken mellan minimerad transportsträcka och minimerad miljöpåverkan; en lokalt producerad produkt är visserligen att föredra framför en i övrigt identisk importerad produkt - men, skriver The Economist, sådana direkta jämförelser är sällsynta. Det handlar också om var produktionen görs mest effektivt.

Läsvärda inlägg om detta hittar man också hos Johan Norberg och Henrik Alexandersson.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Men naturbetesköttet vinner ju miljömässigt på att det är just naturbete, inga spannmål som först är fraktade kors och tvärs för att göda boskapen. På så vis släpps minimalt med koldioxid ut i produktionen. Även om det släpps ut mer vid transportering blir det mindre totalt sett.

Anonym sa...

Men hallå... kan man verkligen tänka som ni gör. Ni förlitar er helt på små undersökningar och tänker inte så mycket själva. Vem ligger bakom dessa undersökningar ( inte bara institutet då, utan vem avlönar de som studerar eller jobbar där??) Vilka vinstintressen har de för att få er att tro att det är bättre att skeppa över halva jorden bara för att det påstås bli mindre koldioxidutsläpp. Tycker ni det är bättre med storskalig produktion på andra sidan jorden som ni egentligen inte har den blekaste aning om hur den är utförd, än att köpa från bonden intill? Själv förespråkar jag att man i princip borde sett djuret i ögonen innan man lägger det på tallriken. Jag äter ofta kött men i stort sett aldrig från vanliga affärer. Bara direkt av vilthandlare. Dessa djur har varit HELT fria hela sitt liv.