2008-10-21

GrowingPeople svarar om äggrestriktionerna

Jag uppmärksammade tidigare företaget GrowingPeople som avråder småbarn från att äta mer än ett ägg om dagen.

Jag mejlade GrowingPeople, och frågade varför de kom med den rekommendationen. Jag ifrågasatte också huruvida det rådet var evidensbaserat, vilket de har som policy för alla sina råd. Till sist undrade jag vad de rekommenderade för frukost istället för ägg.


Av svaret framkom att evidensbaserat för GrowingPeople innebär att de följer livsmedelsverkets rekommendationer. Jag anser att livsmedelsverkets syn på kolesterol är mycket kontroversiellt, deras kostråd har fått massiv kritik de senaste åren. Poängen är förstås att det inte håller att bara luta sig mot deras kostråd. Att GrowingPeople refererar till SLV är inte förvånande, men jag vill uppmärksamma det ändå för att sätta fingret på hur kostråden genomsyrar samhället.

Här är hela GrowingPeople-expertens svar:
Hej,

Tack för din fråga och synpunkter på vårt svar om ägg. Jag vet inte hur det stod återgivet i SvD-se men du kan läsa vårt svar på vår hemsida om du klickar på länken:
http://www.growingpeople.se/templates/ExpertQuestion.aspx?id=22051
Observera att vi framhåller äggets positiva egenskaper men också dess negativa vad gäller kolesterol. Detta är helt i överensstämmelse med vad Livsmedelsverket skriver på sin hemsida, vilket jag citerar här:
"Ägg innehåller ganska mycket kolesterol. Om man äter många ägg per dag under
längre tid kan kolesterolnivåerna i blodet påverkas i viss mån. I allmänhet kan de flesta äta ett ägg om dagen utan att kolesterolvärdena påverkas negativt. Anledningen är att friska människor har en kontrollmekanism som gör att kroppens egen produktion av kolesterol minskar när man äter mat som innehåller kolesterol."
Vårt svar är inte kontroversiellt, utan baseras på vad vi vet idag. Vi vill också framhålla att vi inte utesluter ägg i maten i övrigt även om man äter ett ägg till frukost.
Som frukost rekommenderar vi gärna gröt alternativt välling, smörgås och frukt.

Med vänlig hälsning
Tor Lindberg

(Tor Lindberg, Chefredaktör, Professor em. Barnläkare)

Kostdoktorn skrev också om detta, han reagerade på att GrowingPeople-experten borde svara med sitt namn också, det håller jag med om. Jag har mejlat GrowingPeople igen för att få ytterligare förtydliganden. (Tillägg 12/11: Jag fick aldrig något mer svar.)

På tal om Kostdoktorn så vill jag rekommendera inlägget om Becels skrämselpropaganda - Becel åker runt i livsmedelsbutiker och lurar i konsumenterna att deras kolesterolvärden är ohälsosamt förhöjda. Istället kan det finnas fördelar med ett högt kolesterol - framförallt för äldre.

2008-10-19

Köttproduktion

Det har presenterats uppgifter om att butikerna slänger mycket kött som aldrig når konsumenterna, framför allt kött som passerar sitt bäst före-datum innan det blir sålt.

En del bloggare har reagerat med upprördhet på detta, och ser en skandal dels i att djur slaktas i onödan, dels i fenomenet i sig som symptom på en slit-och-släng-kultur.


Själv delar jag inte riktigt upprördheten; visserligen är det beklagligt i sig om djur slaktas för kråkorna, men mängden kött som kastas är en ointressant siffra om man inte sätter den i proportion till t.ex. hur mycket kött som faktiskt når konsumenten.

SCB anger svensk köttkonsumtion per år och capita till 80 kg (2003); vi har alltså ett butiksspill på mindre än 1.5 %. Formulerat som ett resursutnyttjande på 98.5 % låter inte köttdistributionskedjan som så dramatiskt ineffektiv.

Dock skulle man ändå förmodligen kunna förbättra effektiviten ganska rejält genom att öppna en marknad för kött som är av varierande kvalitet; i nuläget får man inte sälja kött som har passerat bäst före-datum alls - om man kunde sälja dagsgammalt kött till rabatterat pris skulle konsumenter som vet med sig att de kan bedöma köttets kvalitet köpa upp mycket av det och ta vara på det utan att det behövde slängas.

En annan faktor som minskar resursutnyttjandet i sammanhanget är förstås att efterfrågan på kött är ganska snedvriden, mycket till följd av propagandan om fettets farlighet; magra köttbitar och filéer är mycket mer eftertraktade än fetare bitar och inälvor, t.ex. - även om de bitar som inte går att sälja som styckbitar visserligen hamnar i leverpastejer och annat.

Matfrisk har skrivit ett i sammanhanget intressant inlägg om hur och vad konsumenterna slänger, 27% slängs varav ytterst lite är kött.

Mycket intressant i sammanhanget är också odlat kött. DN skrev igår om framsteg vad gäller kött odlat från stamceller. Jag tycker att det låter intressant, dels eftersom köttproduktionen och -distributionen skulle kunna rationaliseras och effektiviseras, och dels för att man kan se till så att köttet får extra bra kvalitet, t.ex. i termer av omega-3.

2008-10-15

Boktips: Salvekvick och kvacksalveri

Jag återkommer igen till frågan om humbug och lurendrejeri. Med min bakgrund från teknisk fysik reagerar jag särskilt starkt på de hårresande modeller och påhitt som ständigt dyker upp inom området kost och hälsa.

Jag kritiserar ju själv ofta officiella källor och har full förståelse för att den som inte är naturvetenskapligt bevandrad har svårt för att se igenom vilka s.k. alternativa metoder som är rappakalja och vilka som kan vara fruktbara hypoteser - men det gäller att se upp. Tre faror ligger och lurar i detta:

Den första faran är en önskan att ersätta en förlorad tro på auktoriteter med en lika allmän misstro; det målas upp dramatiska konspirationsteorier - men ofta räcker det nog med lättja och okunskap för att förklara dålig forskning, man behöver inte förutsätta systematisk illvilja.

Den andra faran är frestelsen att kasta ut barnet med badvattnet och helt avfärda den etablerade vetenskapen och dess metodik bara för att vissa resultat som presenteras från officiellt håll visar sig vara dåligt underbyggda. Säkerligen förekommer styrd forskning och mörkade resultat, men majoriteten av vetenskapliga studier är välgjorda.

Den tredje faran är tankefelet att min fiendes fiende är min vän; alltför många tar kritik mot etablissemanget (t.ex. bevis på att livsmedelsverket gett dåliga kostråd) som intäkt för att allt som utmanar etablissemanget är trovärdigt eller rymmer åtminstone ett korn av sanning. Så är det förstås inte. Etablissemanget har t.ex. betraktat mättat fett som farligt, eftersom tendentiöst gjorda studier pekat på korrelation mellan hjärtohälsa och fettkonsumtion. Att etablissemanget betraktar t.ex. homeopati som verkningslöst har däremot en oerhört mycket starkare grund; homeopati står nämligen i direkt konflikt med grundmekanismerna i biologi, kemi och fysik.


De gällande kostråden i Sverige och större delen av världen är inte vetenskapligt baserade - det är givetvis problematiskt - men för den sakens skull så behöver ju inte godtyckliga dieter och preparat vara bättre. Det är inget fel på vetenskaplig metodik som metod, även om det förstås kan vara mycket svårt att vetenskapligt bevisa olika kostrelaterade samband; kroppen är ju ett komplext dynamiskt system, med lös och långsiktig återkoppling mellan vad man förtär och vad man blir.

Nyligen kom en bok ut som heter "Salvekvick och kvacksalveri : alternativmedicinen under luppen", den verkar mycket förtroendeingivande och författarna är välrenommerade. DN skriver en bra sammanfattning av boken och de publicerar också tre listor, en med alternativmedicinska metoder som fungerar, en med sådana som definitivt inte fungerar och en med tveksamma metoder.

Jag rekommenderar alla som är intresserade av alternativmedicin att ta del av detta. Mycket av det som författarna kommit fram till känns för mig helt självklart, som att homeopati, feng shui och magnetarmband inte fungerar. De konstaterar också att tarmsköljningar, zonterapi och detox saknar effekt; jag har visserligen misstänkt att dessa metoder är överreklamerade, men nu är jag övertygad om att de inte alls fungerar. Boken borde kunna vara en bra vägkarta när man försöker orientera sig i alternativmedicinen, och funderar på vad som är myt och sanning. Även om vissa metoder kan komma att omvärderas något upp eller ned.

Vissa som äter varianter på stenålderskost gör regelbundet tarmsköljningar. Jag hakar upp mig på den inbyggda motsägelsen i detta; om de verkligen funnit en ursprunglig föda som passar dem, varför skulle det behövas tarmsköljningar? Det här är en tumregel jag brukar använda; om en kosthållning eller metod står i konflikt med evolutionen och vår ursprungliga miljö, så finns det stor anledning till skepticism.

Det finns också anledning att vara skeptisk till akupunktur, det finns med på tveksamt-listan. Akupunktur används inom många områden i vården och har ett oförtjänt gott rykte med tanke på att det bara är gällande smärta och illamående som det finns visst stöd.

Jag anser att privatpersoner ska kunna köpa behandling utan några vetenskapliga belägg om de vill, men jag tycker att det är skandal att skattepengar går till sådant, förutom utprovande studier förstås. Ett par skräckexempel är när landstingsanställda bjöds på fortbildning på temat "Fotografering av fingertoppsauror påstås kunna bekräfta att personen har cancer i tjocktarmen eller avslöja att det bara handlar om oro för cancer", och den s.k. vattenvirvlare som installerats i riksdagshuset.

Jag är lite osäker på författarnas slutsats om att ortomolekylär medicin skulle vara biologiskt orimligt - kanske är det en fråga om definitioner. Jag har hört om pågående studier på höga doser selen till lungcancerpatienter, med vad som sägs vara lovande laboratorieresultat . Även om det inte är biologiskt orimligt så är det dock definitivt ett vågspel att laborera med höga doser av mineraler på egen hand, de brukar ha stark giftverkan. Om sådan behandling fungerar bör det ske med en läkares insyn.

För i slutändan är det ju den kanske viktigaste distinktionen att kunna göra - vilka humbugmetoder är bara verkningslösa, och vilka är faktiskt direkt farliga? Placeboeffekten hos ett verkningslöst men oskadligt preparat skall förstås inte underskattas, men bör ses för vad den är. Till skillnad från många vanliga mediciner som kan ha kraftiga biverkningar är faran med många alternativpreparat framför allt att de undergräver förståelse och gräver djupa hål i konsumenternas plånböcker.

2008-10-08

GrowingPeople

SvD gör mig upprörd idag, de har någon slags expert från growingPeople som påstår att ett 2-årigt barn inte bör äta mer än ett ägg om dagen, med argumentet att ägg tyvärr innehåller en hel del kolesterol. Varför är det ett problem? Kroppens produktion av kolesterol minskar om man äter mer kolesterol - vilket de också skriver själva.

Visserligen finns det nog ingen direkt forskning på hur bra barn mår av att äta mycket ägg, men det finns sannerligen inte några belägg för att barn skulle må bättre av att äta annan typisk frukostmat som flingor, mackor och gröt. Bara för att forskning om kostvanor är avancerat och komplicerat så kan man ju inte godtyckligt välja och vraka mellan den forskning som finns för att få fram argument för sina ståndpunkter. Läs mer om detta hos Kostdoktorn (angående en aktuell insändare i Läkartidningen). För övrigt är kolesterol i kosten ingen riskfaktor för hjärtkärlsjukdomar.

GrowingPeople skriver på sin hemsida angående sina råd "Så långt möjligt är fakta och råd evidensbaserade". Det skulle vara intressant att höra vad de har för belägg angående äggrestriktion åt barn och vad de rekommenderar istället.

Som ni märker så brinner jag för att barn ska få äta goda ägg. Många små barn tycker om nyttig naturlig mat, men tragiskt nog så blir de omvanda till att föredra snabba näringsfattiga kolhydrater istället.

Det verkar som att growingPeople är en stor organisation och att de har stort infllytande i samhället. Jag får mejla och fråga dem om förtydliganden, återkommer när jag får svar.