2007-02-05

Mättat fett

Jag har lovat att nästa inlägg skulle handla om mjölk - men ibland måste man lägga allt åt sidan och sätta ner foten. Det här är ett sådant tillfälle.

Svenska Dagbladet toppar i skrivande stund med rubriken "Dåliga fetter ersätts av ännu sämre olja". Resonemanget som förs är att opinionen mot transfetter i praktiken är av ondo, eftersom den har lett till att livsmedelsindustrin dragit ned på transfetterna och istället ersatt dem med mättade fetter - företrädesvis palmolja.

Man skall alltid använda rätt ord.

Nu är det en gång så här: folk vill köpa kakor. Kakor gör man av hårt fett, annars härsknar kakorna. Hårt fett innebär härdat fett eller mättat fett. Härdat fett innebär transfett, och det vill vi inte ha. Att det i stor utsträckning börjat försvinna även från utbudssidan är inte en försämring. Man skall alltid använda rätt ord, och ordet vi söker är strålande.

"En ökning av mängden mättat fett är inte önskvärd", skriver man i artikeln.

Jag tycker det är tråkigt att just fett alltid ska förenklas och problematiseras, istället för att behandlas som vad det i själva verket är: ett fundamentalt näringsämne med komplex verkan i kroppen (t.ex. är det väsentligt i cellmembranen).

Mättat fett är ett samlingsbegrepp för en mängd olika saker, i direkt analogi med den tidigare diskussionen om omättade fetter. Till att börja med kan mättat fett delas in i olika fettsyror efter kolkedjornas längd. Bara för att nämna två i mängden: palmitinsyra innehåller 16 kolatomer och stearinsyra är 18 kolatomer lång.

Ett mättat fett innehåller sedan en cocktail av ett antal olika sådana fettsyror, men halten av palmitinsyra är högre i t.ex. palmfett och spannmålsuppfött kött, medan stearinsyra överväger i t.ex. kakaosmör och naturbeteskött. Dagens genomsnittliga kost ger en hög halt palmitinsyra och en låg halt stearinsyra.

En fettmolekyl består sedan av tre fettsyror som sitter på en glycerolmolekyl; de kan vara lika eller olika, och egenskaperna förändras dessutom beroende på vilken fettsyra som sitter på vilken position: modersmjölk har t.ex. 68 % av sin palmitinsyra i 2-position, medan komjölk har 43 % av sin i 2-position - vilket leder till sämre upptag av palmitinsyra från komjölk.

Att säga att mättat fett är något vi ska äta mindre av är alltså otvetydigt en övergeneralisering; i mitt tycke ungefär lika begåvat som att säga att skottar är snåla. Klart är däremot att olika mättade fetter har olika egenskaper.

Kakor innebär som sagt mättat fett. Mättat fett innebär oftast omestrade tropiska vegetabiliska fetter eller animaliska fetter. Tropiska vegetabiliska fetter innebär palm- och kokosolja. Animaliska fetter kan innebära ister eller smör.

Det är bra att transfettet försvinner. Smolket i glädjebägaren är inte att det ersätts av mättat fett, utan att det ersätts av omestrat fett.

Omestringen innebär att fettsyrorna slumpmässigt omplaceras på glycerolmolekylen, och konsekvensen blir fettmolekyler med naturfrämmande struktur. Det innebär i sin tur förändrade egenskaper i metaboliseringen. Det skulle vara att föredra om kakorna i butiken var bakade av smör (då skulle de dessutom bli godare).

Mättat fett generellt har egentligen alla de egenskaper som ett livsmedel för viktnedgång bör ha: det mättar, ger långsam energi och fördröjer tömningen av magsäcken så att man håller sig mätt längre utan att bli sötsugen. Eftersom mättat fett gör att man oftast minskar ner på portionerna och därmed på kolhydrater så går man ner i vikt. Mättat fett och grönsaker är en bra kombination. Mättat fett (inte totalfett) minskar åderförkalkningen, medan kolhydrater ökar den.

De få studier som visar nackdelar med mättat fett har inte gjort skillnad mellan härdat eller omestrat fett och naturligt mättat fett. Om man inte ser upp innebär högre mättat fett-intag också en sämre omega-3/omega-6-kvot, eftersom mycket kött och mjölkprodukter kommer från spannmålsuppfödda djur och många köttätare äter för lite fisk. Mer om hur myten om mättat fett kom till kan man t.ex. läsa på Annika Dahlqvists blogg.

Det finns ingenting som säger att den ursprungliga födan nödvändigtvis hade låg halt mättat fett. Mjölkprodukter är ingen ursprunglig föda, men animaliskt fett är mer ursprungligt än vegetabiliska oljor. Feta mjölkprodukter innehåller den fleromättade fettsyran CLA som också finns i fett från idisslande djur. Eftersom de flesta inte äter så mycket fett från idisslande djur så kan vi istället få CLA från till exempel smör. Fettet i ekologiska mjölkprodukter ligger närmare det fett som ges av en ursprunglig föda (högre halter CLA, stearinsyra och omega-3).

Ät mättat fett från naturliga källor! då följer också vitaminer och annat nyttigt med på köpet.

14 kommentarer:

Anonym sa...

Man kan baka kakor själv - det är gott och billigare!

Anonym sa...

"Näringslära" idag har en tendens att bli väldigt komplicerad och detaljerat, rena rama kemin och alla verkar förlora det övergripande perspektivet, är födan naturlig eller onaturlig att äta för människor? Våra förfäder behövde inte känna till någonting om transfetter, fleromättade och mättade fetter för att veta vad de skulle äta, de behövde bara kunna skilja en mogen (gul) banan från en omogen (grön) och de kan de flesta människor idag också.

Det växer inga kakor i naturen, det är onaturlig föda, ät dem inte för de är skadliga för kroppen. Ät enbart färsk ekologiskt odlad frukt, grönsaker, nötter och frön samt drick rent källvatten (ej förorenat av klor och kolsyra) och ingenting annat. Människan var en frugivore innan elden, vapen, kläder, etc, dvs teknologin. Ät 100% RAW PLANT FOOD och erhåll en fantastisk hälsa fri från alla av dagens sjukdomar och du får uppleva otrolig glädje, skönhet och kärlek. Den som tror sig vara köttätare skall fånga sitt byte själv naken i naturen utan vapen och eld samt äta det rått med blod, inälvor, kött och ben och du skall tycka att det smakar gott och ser aptiligt ut, det klarar jag inte av i alla fall.

Rå mogen avocado innehåller allt fett en människa behöver, mycket bättre än onaturligt smör och margarin eller andra kemikalier.

Johanna Söderlund sa...

Per:

Jag tror att du missförstår mig och syftet med min blogg. Min hållning är i grunden pragmatisk.

Det är förvisso av akademiskt intresse att fastställa den teoretiskt optimala kosthållningen för människa - och jag har ett personligt intresse av att approximera den så gott jag kan i hur jag själv väljer att äta. Det innebär emellertid inte att det blir ointressant att diskutera livsmedel som synbarligen ligger långt ifrån optimal kosthållning - t.ex. kakor. Detta är av flera skäl:

Pro primo så måste även du medge att t.ex. färdiga kakor erbjuder ett mervärde för konsumenten; de upplevs t.ex. som välsmakande och tidsbesparande. Sedan har myntet förvisso en baksida i form av hälsoeffekter, men man kan inte - anser jag - föregripa individens egen värdering av risk kontra nytta. Vad man kan göra är att hjälpa till att ge information så att individens beslut blir rationellt. Det finns efterfrågan på kakor. Det kan du tycka vad du vill om, men du kan inte moralisera. Man värderar olika.

Pro secundo så utgår du axiomatiskt från att livsmedel som inte funnits tillgängliga under vår utvecklingshistoria är dåliga för oss. Det är ovetenskapligt. Jag tar ju själv min utgångspunkt i ursprunglig föda och jag håller med dig om att det är en naturlig utgångspunkt - men det visar inte att moderna livsmedel med nödvändighet är skadliga. Det bör vi studera - även om det är intuitivt naturligt att vara mer misstänksamma mot livsmedel ju längre de ligger från ursprunglig föda. (Lagat mat har vi gjort i åtminstone 800000 år, alltså mycket längre än vi odlat spannmål och oerhört mycket längre än vi härdat margarin.)

Du beskriver det övergripande perspektivet som "är födan naturlig eller onaturlig att äta för människor?". Det är inte det övergripande perspektivet för mig; för mig är den väsentliga frågan som allt kokar ned till dels huruvida födan är gynnsam eller inte för människan, och dels hur gynnsam eller skadlig den i så fall är. Det handlar om riskvärdering, inte absolut risk.

"Våra förfäder behövde inte känna till någonting om transfetter, fleromättade och mättade fetter för att veta vad de skulle äta", skriver du. Det är sant; men de levde också i en helt annan miljö. Det moderna samhället ger oerhört mycket men ställer större kunskapskrav på sina invånare. Du kallar i och för sig samhället för "degenererat"; jag vet inte om du syftar på just folkhälsan eller om det ryms någon vidare antimodernism och civilisationskritik i den utsagan. Om det är det sistnämnda bör du ha i åtanke att för ett par hundra år sedan hade du inte ens kunnat föra den här diskussionen (inte över det här mediet, och i alla fall inte med mig, jag hade med dåtidens medicinska kunnande dött av blindtarmsinflammation i unga år).

"Det växer inget smör i naturen" säger du. Nej, det är sant - men däremot växer det animaliskt fett i naturen, och smör är till sin struktur tämligen likt animaliskt fett i kött - i synnerhet om man jämför det med margarin, och man måste jämföra med något för att kunna säga något meningsfullt.

Alla samhällen vi känner, inklusive moderna jägar-samlarkulturer äter lagad mat. Det råder knappast någon allmän, medfödd vämjelse gentemot varm mat som du insinuerar - au contraire. Och om bruket av elden ligger bakom våra folksjukdomar, hur förklarar du att de inte verkar förekomma i moderna jägar-samlarkulturer som brukar elden?

Du skriver vidare "Den som tror sig vara köttätare skall fånga sitt byte själv naken i naturen utan vapen och eld samt äta det rått med blod, inälvor, kött och ben och du skall tycka att det smakar gott och ser aptiligt ut, det klarar jag inte av i alla fall." Hurså? Odlar du alla dina grönsaker själv och plockar din egen frukt? Att ha en fysionomi som mår bra av att äta kött har givetvis ingenting att göra med huruvida man tycker det är lustfyllt att jaga, det är vilseledande argumentation från din sida.

Ett återkommande tema i dina kommentarer är att du försöker extrapolera dina personliga åsikter till andra. Du tycker att blod är äckligt; visst, då slipper du dricka blod. Men det är inget argument när vi diskuterar teoretiskt optimal kosthållning. Jag kan tycka att matjord är äckligt, men det skämmer inte morötterna som växer i den.

Jag håller med dig om att det finns problem med dåligt kött - t.ex. spannmålsuppfött nöt - men man behöver inte jämföra med frukt. Du kan äta älgstek.

"Rå mogen avocado innehåller allt fett en människa behöver" skriver du. Det är väsentligt för människan att få i sig omega-3 och omega-6 i lagom proportioner; du kanske hör till de lyckligt lottade som förmår bygga långkedjade fettsyror av vegetabiliska fetter, men det föreligger de facto individuella skillnader i den förmågan (läs mer).

Du argumenterar för att människan är fruktätare (trots t.ex. vår käkstruktur som är typisk för allätare, och vårt tarmsystem som mer liknar de allätande grisarnas än både utpräglade rovdjurs och växtätares) - men ändå backar du upp dina teser med studier på katter - ett utpräglat rovdjur. Du gav inga direkta referenser men jag misstänker att du syftar på Pottengers ej reproducerade försök från 1932 där katter gavs endera kokt kött och mjölk eller rått kött och mjölk? Det finns många brister i det försöket men det mest uppenbara är väl att katter till skillnad från människor saknar förmåga att syntetisera taurin. När katterna gavs enbart lagad mat inducerades taurinbrist eftersom taurin är värmekänsligt. Oxfordexperimentet som du talar om känner jag inte till (lämna gärna en referens så ska jag titta på det) men det låter ju som att det går ut på samma sak; ta en utpräglad växtätare, ge den en monoton kost och dra övergeneraliserade slutsatser från det.

Jag tror inte heller att det är bra att äta en oerhört monoton kost som helt saknar inslag av råkost, men det är en viss skillnad. Att en komponent av rå föda tillför ett mervärde medför inte att icke-rå föda inte gör det.

Som Hans redan kommenterat är den enzymlära du hänvisar till pseudovetenskap. Vidare använder du en aggressiv retorik och kallar lagad mat för "död" mat; betänk då att det som faktiskt dör är patogener, salmonella, trikiner et cetera. En frukt dör när du plockar den, en kyckling dör när du nackar den. Men vad som är väsentligt ur nutritionssynpunkt är inte dödsögonblicket utan huruvida maten är färsk (kött som har legat framme några månader innehåller nog en myriad av liv, men jag skulle inte rekommendera dig att äta det). Visst, när du tillagar mat förändrar du molekylstrukturerna - men det är något annat och inte av ondo per se, utan kan till exempel neutralisera antinutrienter. Betrakta rödbetan till exempel, vars näringsämnen blir mer åtkomliga när vi kokar den.

Din kost är mer extrem än vad de flesta är villiga att prova, men det är säkert så att du mår bra av den - jag tror emellertid inte att du skulle må sämre av att inkludera en del tillagad mat, och jag tror vidare att du skulle må ännu mycket bättre om du fick i dig lite B12 och animaliska fettsyror. Du värderar högre att slippa känna äckel, och det är ditt beslut - men jag skulle hålla ögonen öppna efter bristsymptom som t.ex. problem med domningar.

Du skriver vidare "och sedan har levandeföda människor (100% raw plant food) en överlägsen hälsa jämfört med alla som äter onaturlig uppvärmd föda". Skulle vara intressant att se referenser till det.

Avslutningsvis vill jag rekommendera artiklarna http://www.beyondveg.com/ för dig och andra som vill veta mer om detta.

Anonym sa...

Johanna:

Rubriken på din blogg är kost och hälsa. Jag argumenterar för den hälsosammaste kosten för människan, naturlig föda som jag säger är huvudsakligen frukt, grönt, nötter och frön naturligt odlad och rå förtäring. Därmed inte sagt att det är ointressant att diskutera de kemiska komponenterna i en kaka.

Jag medger inte att kakor erbjuder ett mervärde för konsumenten, inte mer än någon annan skadlig drog som t ex tobak, alkohål, amfetamin, etc. Det är visserligen lagligt att sälja och köpa kakor men det är skadligt att konsumera dem eftersom de är onaturliga. Det bevisade två läkare redan 1930 när de upptäckte att kroppens produktion av vita blodkroppar ökade ca 4 gånger vid förtäring av kokt föda jämfört med förtäring av rå naturlig föda. Kroppen såg alltså kokt föda som ett hot mot organismen som måste bekämpas. Själ har jag upplevt att efter att ha left på 100% naturlig rå föda i månader och när jag äter en kokt måltid ex pasta så reagerar kroppen inom ett par minuter med kraftig slembildning som gör att jag måste snyta mig, slem är ett sätt för kroppen att fånga in skadliga substanser för transport ur kroppen och sedan med diaré för att snabbast möjligt transportera ut skadliga substanser ur kroppen. Här stämmer läkarnas upptäckt med min egen rena kropps reaktion på kokad föda. Jag har ingen anledning att moralisera utan jag bara säger bara att all onaturlig föda är skadlig för människokroppen.

Det är riktigt att jag utgår från att all föda som inte utvecklats av naturen är skadlig för oss och jag tycker det är högst vetenskapligt och pragmatiskt och är öppen att låta mig övertygas om motsatsen efter att det nya teknologiska livsmedlet testats under åtminstone 1000 år utan några skadliga effekter. Det är väldigt typiskt för den kokta människan att tro att hennes teknologiska föda på något sätt skulle vara bättre än naturens egen förmåga, jag vet inget exempel på det. För mig finns det inga moderna livsmedel, bara moderna dödsmedel och naturlig föda.

Visst människan har värmt sin "mat" över eld under lång tid, det innebär inte att det därmed är bra för oss, vilket alla kan bevisa för sig själva genom att enbart äta rå naturlig föda. Det är bara att studera naturen, ingen annan levande varelse värmer sin föda, alla äter den rå och har kompetens att fånga den själv utan teknologi, så måste det rent logisk ha varit för människan också innan hon hade lärt sig att kontrollera elden och utvecklat teknologi som skor, kläder, vapen, etc. Varför är det ingen näringsexpert som kan se detta enkla faktum? Jag tror att vi alla blivit förblindade av det normala som är att alla human monkeys på planeten jorden "lagar" sin mat genom att värma den och ingen reflekterar över detta mycket underliga fenomen. Varför lagar inte lejon, zebrer, krokodiler, fåglar, etc sin mat över öppen eld? Varför är vi inte i så fall förvånade över detta konstiga beteende bland djuren att inte laga sin mat om det nu vore ett naturligt beteende?

Nu är allt detta bara enkla och självklara fakta för mig eftersom jag vet av egen erfarenhet att kroppen och sinnet, efter initiala utrensningseffekter, reagerar oerhört positivt på naturligt rå växt föda (har aldrig prövat med rå animalisk föda). Det märks naturligtvis på att allt överflödigt fett försvinner, energinivån måndubblas, hår, naglar, hud, ögan blir mycket vitalare, kroppens smidighet och rörlighet förbättras märkbart, konditionen blir mycket bättre, sömnen bättre, humöret blir fantastiskt, självförtroendet lika så, en kärlek bryter ut till livet och alla dess kreationer och den ovillkorliga kärleken är det högsta som kan hända en människa, den är större än den romantiska kärleken. Samma fenomen verkar hända de flesta som går över till naturlig föda efter en tid, lika väl som husmanskostsätare drabbas av alla de sjukdomar och depressioner som vi ser i vårt samhälle. För mig är denna fantastiska hälsoförbättring ett kvitto från naturen själv att det är något som är verkligen superbra med att äta 100% RÅ VÄXT FÖDA, inte bara för mig utan för alla som jag känner till.

Naturlig föda är gynsam för människan och onaturlig föda är ogynsam för människan det är vad allt kokar ner till för mig, jag har i alla fall inte ännu upplevt någon onaturlig föda som varit positiv för människan, har du?

Min teori är att människan har uppstått och utvecklats i ett naturligt habitat i naturen, min gissning är vid skogsbryn till strand och hav i tropikerna, att vi är anpassade och specialiserade att fånga och äta en viss naturlig föda, lägg märke till att det finns många varelser som äter monodieter, sälen äter nästan bara fisk, zebran äter nästan bara gräs, lejonet äter bara kött, etc och de har inga problem med varken protein eller B12 som kött och mjölkindustrin ständigt framför. Vi har allätare som Björn och Gris, lägg märke till att de kan fånga sin föda själv utan teknologi och att de äter den rå och att de bara äter en sak i taget, de blandar inte ihop en laxsallad och saltar på den innan förtäring.

Människan är ju en primat och orangutangen som närmaste släkting, vad jag vet så äter alla primater frukt en del grönt och några av dem äter animalisk föda som de fångar utan teknologi (utan schimpansen som använder grässtrå för att fånga myror), kanske åt våra förfäder ibland animalisk föda jag vet inte jag var inte där, det jag vet är att jag och många med mig både saknar naturlig attraktion till att fånga och äta rå animalisk föda. Skulle jag vara en naturlig köttätare skulle jag som björnen gärna äta upp ex en trafikdödad hare med blod, inälvor, kött och ben, men jag har inte den instinkten. Stäng in en kanin, en åtta åring och en skål med frukter i ett rum och jag slår vad om att några timmar senare så mumsar åttaåringen på frukterna samtidigt som han/hon klappar kaninen kärleksfullt.

Fruktträdet och människan är en av naturens intimaste relationer, lika intim som blomman och biet, när man äter rå mogen frukt så ingår man i naturens eget miljonåriga intelligenta vilja och blir belönad med fantastisk hälsa, glädje och kärlek. Det kan var och en bevisa för sig själv genom att göra det.

Människan är i sin naturliga energi på färsk frukt naturens kärleksfullaste och intelligentaste varelse, naturens egen vårdare, vi har bara lämnat vår naturliga miljö, vårt naturliga liv, vår naturliga föda och i stort sett är vi bara matförgiftade och därför är lösningen enkel, ät dig själv till paradiset, ät frukt och bli förälskad i livet och alla dess kreationer, det är vad jag säger, det är min förståelse och min erfarenhet.

Det är riktigt att elden används av mig veterligen alla samhällen och kulturer i matlagningen. Varför? Därför att människan är den enda varelsen som är klyftig nog att kunna värma sin mat över eld och dum nog att äta den sedan.

När det gäller folksjukdomar och uppvärmd föda, så kan vi egentligen bara se alla effekterna om vi kunde jämföra med en 100% rå växtföda grupp. Ett samhälle som äter 80% råa naturligt odlade frukter, grönsaker, nötter och äter 20% grillad vildsvin (ekologisk) har naturligtvis mycket bättre hälsa än en normal Amerikan som konsumerar 21 gram vitt socker per dag, äter bröd, pasta, pizza, hamburgare, ost, youghurt, lättmajonäs, diet coke och andra mycket processade dödsmedel som är fyllda med konserveringsmedel och smakämnen och gud vet vad för kemikalier.

"Du kan äta älgstek", det är riktigt att du kan och det är säkerligen bättre än att äta kostek som vanligen innehåller antibiotika, steroider, tillväxthormoner, uppfödd på onaturligt kraftfoder, men varken älgen eller kon är människan naturliga ursprungliga föda. Jämför isbjörnen och eskimån. Isbjörnen är i sitt naturliga habitat och har förmågan att överleva där utan någon teknologi. Eskimån är inte i sitt naturliga habitat, den kan inte överleva där utan teknologi dvs kläder, eld, vapen, båt, etc. En naken eskimå skulle frysa ihjäl och aldrig kunna simma i kapp en fisk eller säl. Eskimån är en invandrare och det är vi svenskar också, det är bara att gå ut naken så förstår man snabbt att det är för kallt här, vi skulle frysa och svälta ihjäl här utan teknologi. Naturen designar ingen levande varelse som skall leva utan mat i en miljon år tills hon utvecklar teknologi så att hon kan skjuta en älg med sin Husqvarna älgstudsare. Det är den enkla logiken i mitt resonemang som jag inte kan se hur någon kan bortse ifrån. Är människan en naturlig omnivore och ätare av animalier så är det i första hand animalier som vi kan fånga nakna i naturen utan teknologi ex fågelägg, sniglar, musslor, insekter, etc och de skall då finnas en naturlig attraktion att äta dem råa som de är, den naturliga attraktionen saknas hos mig och många andra människor som jag känner, jag saknar den naturliga instinkten att fånga och äta dessa varelser, men när det gäller frukt är jag mycket attraherad av deras form, färg, lukt och smak och känner inte det minsta äckel att äta dem. Detta är något som många så kallade morderna näringsexperter, läkare, professorer, etc fullständigt missar, de har förlorat kontakten med sin egen naturlighet, med sina instinkter, de är lika förvirrade som alla andra och lägg märke till att det är bara människan som inte vet vad hennes naturliga föda är, sälen vet, lejonet vet, björnen vet, zebran vet, men människan vet inte. Jag hörde en gång en professor i näringslära säga att man visst inte behövde sluta äta bröd eftersom det var så gott. Det växer inga bröd i naturen. Det kan omöjligt vara vår naturliga föda och det är omöjligt att uppnå naturlig (optimal) hälsa utan att äta naturligt. Det är naturlag på det.

Jag äter ingen extrem kost, jag äter bara naturligt. Det är de som äter "normal" husmanskost som äter extremt onaturligt och vad kan jag göra åt det? Var och en måste själv ta ansvar för sin hälsa och vakna upp till naturens lagar, det är inte mitt påhitt att naturen fungerar som den gör, jag har bara upptäckt hur naturen fungerar och anpassat mig efter dess lagar och blir belönad med fantastisk hälsa när jag gör så.

Det är vanligt att vanliga "sjukmanskostsätare" oroar sig för andra människor hälsa som äter naturlig föda som ger maximal vitalitet och livsglädje. Det är som att oroa sig för om grannen har brandförsäkring när ens eget hus brinner i högan sky. Problemet är inte om vi som äter naturligt får i oss för få näringsämnen, vi äter ju enbart 100% näringsämnen, de som äter onaturlig uppvärmd, processad, kemikaliserad får i sig alldeles för mycket "föda" som är giftigt och skadlig och näringsfattig. Jag skulle hålla ögonen öppna för bristsjukdomar, fetma, hjärt och kärlsjukdomar, cancer, reumatism, tandlossning, benskörhet, diabetes, depression, negativitet, rädsla, girighet, dåligt självförtroende, avsaknad av otrolig glädje, lycka och kärlek, för tidigt åldrande, gråhårighet, rynkor, hudsjukdomar, ja alla idag förekommande fysiska och psykiska problem.

Sedan kan jag rekommendera fördjupad läsning om naturlig föda på ex www.rawfood.com eller www.rawschool.com (här finns före och efter bilder av kvinna).

Det var trevligt att tala med dig.

Anonym sa...

Johanna:

Jag märker att jag inte lyckades besvara all dina frågor och bemöta dina argument i natt.

Du säger att enzymläran som jag hänvisar till är psudovetenskap. Det är möjligt, jag har aldrig själv sett en enzym, utan har antagit att det finns en sanning att enzymerna dör vid 46-48 grader celcius. Jag har själv upplevt hög 40-graders feber och upplevt att jag med stor sannolikhet skulle dö vi 45-46 graders feber, därför har jag upplevt enzym teorin som trovärdig men det kan ju vara fel.

Du säger att uppvärmning av föda inte behöver vara skadlig och hänvisar till uppvärmning av rödbeta och säger att den då blir bättre för kroppen att äta.

Låt oss göra ett expriment, vi värmer upp en rödbeta över 46 grader, över 100 grader, över 1000 grader, ju mer uppvärmning desto bättre eller finns det någon magisk gräns? Vid 1000 grader så glöder hela rödbettan och blir svart och förkolnand. Eftersom du anser att färg, form, konsistens, lukt och smak samt övergripande aptilighet inte har någon betydelse och inte är vetenskapligt utan enbart personliga preferenser, så spelar det ju ingen roll hur mycket vi värmer en rödbetta, ju mer desto bättre eller?

Sedan tycker jag att vi genomför en tävling, jag äter enbart råa rödbettor och du äter enbart förkolnade rödbettor och så ser vi vem som överlever längst. Jag slår vad en miljard att jag överlever längst, sätter du emot?

Uppvärmning av föda har alltså betydelse eller hur? Färg, form, konsistens, lukt, smak är naturens sätt att kommunicera. Naturliga människor uppfattar ex en mogen banan som vacker, aptitlig, attraktiv, luktar gott, smakar juvligt. Vi tycker inte att ett ruttet djurlik ser vackert ut, luktar gott, verkar aptiligt, men det gör ex flugan, den tycker djurlik luktar underbart och oemotståndligt. Det är inget som människan eller flugan själva valt utan det har naturen bestämnt.

Därför följer jag naturens lag och äter enbart det som jag känner attraktion för, som jag tycker har vacker färg och form, som luktar gott och smakar juvligt och är "tillagat" av naturen själv. Det är allt jag behöver kunna om mat för att äta det som är bäst för min hälsa och livsglädje.

Dagens dietister, näringsexperter, läkare, doktorer, professor och alla fina titlar de använder för att erhålla auktoritet förvirrar sig i mängder av teorier och koncept (enzymer, vitaminer, spårämnen, proteiner, etc) som inte på något sätt kan förklara alla miljarder molekyler och processer när en jordgubbe omvandlas till mänsklig vävnad. Ännu har ingen människa lyckats tillverka en jordgubbe.

Är det inte märkligt att det finns så många "experter" som har olika uppfattning om vad som är människans naturliga föda? Varför är de inte samstämmiga i sin uppfattning. Lejonen, björnarna, hjortarna, fåglarna, fiskarna är samstämmiga, de vet vad deras naturliga föda är, men människan vet det inte? Hur kan det komma sig? Vi har landat i en mänsklig civilisation som kan flyga till månen med som inte vet vad den skall äta, det är både höjden av intelligans och dumhet samtidigt och denna dumhet skapar sjukdom och död samt berövar oss fantastisk hälsa, glädje och kärlek, ett oerhört högt pris att betala för att äta onaturligt.

Allt det som jag säger ovan, kan vem som helst själv testa om det stämmer i sitt eget liv. Det är bara att äta färsk frukt, grönsaker, nötter och frön och ingenting annat i 100 dagar och gå igenom de utrensningseffekter som brukar bli följden.

Kroppen är nämligen ett självrensande och självhelande system. Kroppen vet exakt vad den skall göra i varje ögonblick. När vi slutar att bombardera den med sjukdomsframkallande onaturlig föda så får den kraft och energi att börja rensa och hela sig själv. Det kan enkelt konstateras genom att vid 100% rå naturlig växtföda så blir tungan nämligen grå av slem och partiklar som följer med ut från lungorna under de första veckorna-månaderna, en reningsfunktion som inte fungerar på uppvärmd föda.

Vi civiliserade människor är "cooked food adiccts" och genom att sluta med det och börja äta naturligt erhåller vi en fantastisk hälsa och livsglädje som vi aldrig upplevt tidigare.
Det tycker jag är de bästa nyheterna mänskligheten någonsin fått höra sedan vi lärde oss kontrollera elden. Det är inga dåliga grejor, de bästa nyheterna i mänsklighetens historia. Enda problemt är att var och en måste erövra sin egen naturliga hälsa och det kan man bara göra genom att äta naturligt, sådan är naturens lag, det har inget med mig att göra, jag bara talar om att det är så, vilket jag vet av egen erfarenhet, det enda sättet som någon kan veta någonting, allt annat är bara hörsägen och teori.

Kanske argumenterar jag aggressivt och okänsligt, jag ber om ursäkt för det i så fall, men naturlig hälsa är för viktigt för att felaktiga teorier skall fortsätta att få förvirra och förstöra människors största tillgång, naturlig hälsa och glädje.

Johanna Söderlund sa...

Av bloggens namn kan man utläsa att jag skriver om de två områdena kost och hälsa och det förstnämndas betydelse för det sistnämnda. Det skall däremot inte tolkas som att jag vill låsa fast mig vid en ideologisk ståndpunkt om att enbart maximera hälsan, som du.

Du säger det om och om igen: ät bara råa växter. Det är inte pragmatism; även du måste inse att oerhört få är villiga att göra en så stor förändring, även om det skulle vara optimalt ur hälsosynpunkt (vilket jag alltså kraftfullt bestrider). Du kan alltså inte uppnå några större resultat med det budskapet.

Jag vill att folk ska äta bättre och må bättre, men jag vill lägga fokus på åtgärder med stor marginalnytta. Därav råd som att äta bregott istället för becel och smörbakta kakor istället för kakor med omestrade fetter; uppoffringen är liten, och marginalnyttan är stor. Jag tror förvisso att folkhälsan skulle förbättras avsevärt om alla åt strikt paleolitisk kost - men att argumentera för att alla ska göra det vore att skrika i öknen: ingen skulle höra, ingen skulle svara.

Jag anser vidare att teoretiskt optimal kost inte ens är önskvärd eftersom den skulle medföra orimliga alternativkostnader för individen, t.ex. i form av tidsåtgång. Viktigare är att hitta givande förbättringar.

I och med det skulle diskussionen kunna betraktas som avslutad. Jag tänker bara helt kort bemöta ett par av dina många handviftande argument och logiska felslut:

"Det är visserligen lagligt att sälja och köpa kakor men det är skadligt att konsumera dem eftersom de är onaturliga. Det bevisade två läkare redan 1930 när de upptäckte att kroppens produktion av vita blodkroppar ökade ca 4 gånger vid förtäring av kokt föda jämfört med förtäring av rå naturlig föda."

Du refererar här till Kouchakoffs arbete från 1930. "Redan 1930" skriver du, och implicerar att studiens ålder skulle skänka den trovärdighet; fråga dig istället varför den inte har kunnat reproduceras? Vidare fann Kouchakoff ingen sådan förhöjning av leukocyter om åtminstone en tiondel av födan åts rå (jag har som bekant aldrig argumenterat för monodiet av tillagad mat). Leukocytnivåstegring per se behöver heller inte vara negativt utan förekommer som följd av många naturliga processer - träning, exempelvis, och graviditet.

"all onaturlig föda är skadlig för människokroppen" vill du härleda som en direkt slutsats av premissen "när jag äter en kokt måltid ex pasta så reagerar kroppen inom ett par minuter med kraftig slembildning". Tjosan. Pasta är pro primo inget representativt exempel ur mängden "kokt mat"; pasta är ett postpaleolitiskt livsmedel med högt innehåll av kolhydrater och gluten, och det finns inget som talar för att den effekt du upplever av pasta skulle vara hänförbar till kokningen per se (vore så fallet torde du ju kunna reproducera fenomenet med kokt fisk, kokt frukt et cetera). Pro secundo är slembildning per se inte ett bevis för något annat än just slembildning - vad det till exempel inte påvisar är allmän skada på kroppen.

"Problemet är inte om vi som äter naturligt får i oss för få näringsämnen, vi äter ju enbart 100% näringsämnen" säger du - men 100% näringsämnen garanterar givetvis inte att ni får i er alla näringsämnen ni behöver. Jag kan välja att äta 100% fruktos och utan att ljuga skryta med att jag äter 100% näringsämnen, men det skulle ta livet av mig oavsett. Jag kan till och med argumentera för att det är naturligt att göra det - eftersom jag inte skulle inkludera något som inte funnits tillgängligt för mina förfäder. I princip är det vad du gör. Du mår bra nu - men nu kör du på ångorna, så att säga. Du lever på reserver av t.ex. vitamin B12, och klockan tickar.

"det finns många varelser som äter monodieter" och som inte får bristsymptom, försvarar du dig. Men människan är inte en av dem. Zebra och lejon är utpräglade kött- respektive växtätare med de anpassningar som det innebär.

"Det är riktigt att jag utgår från att all föda som inte utvecklats av naturen är skadlig för oss och jag tycker det är högst vetenskapligt och pragmatiskt och är öppen att låta mig övertygas om motsatsen efter att det nya teknologiska livsmedlet testats under åtminstone 1000 år utan några skadliga effekter" skriver du vidare.

Jag tycker att din milleniegräns verkar mer än lovligt gripen ur luften, men låt gå. Då ger jag dig 800 millenier av kokkonst, 1500 millenier av bruk av elden och uppskattningsvis 40 000 millenier av animaliska inslag i kosten. Det avfärdar du de facto gladeligen och förutsätter att den utvecklingsperioden inte har satt några spår. Godtyckligt väljer du "naturlig kost" som en kost som vi måste gå tillbaka till våra förfäder gemensamma med lemurer för att hitta något som liknar. Varför inte dricka ursoppa istället?

Vidare ger jag dig friska, välmående moderna jägar-samlar-kulturer där tillagad kost och animalier är legio. Ett tyngre argument för dig är: "Varför lagar inte lejon, zebrer, krokodiler, fåglar, etc sin mat över öppen eld? Varför är vi inte i så fall förvånade över detta konstiga beteende bland djuren att inte laga sin mat om det nu vore ett naturligt beteende?"

Ja du. Varför suger inte zebror nektar ur blomkalkar? Varför äter sig inte gökar fram genom trä som termiterna gör? Därför att olika arter har olika naturliga beteenden, och ett beteende är naturligt för att det är följden av adaption till en kontext. Du har en helt annorlunda fysionomi och en helt annan utvecklingshistoria än zebran och lejonet. Det är fullt möjligt att vi som art är anpassade till att inkludera tillagade livsmedel och animalier i vår kost utan att zebran för den skull är det.

Vår närmaste släkting är schimpansen. Schimpansen är allätare, huvudsaklig frugivor med 2/3 av kosten bestående av frukt, men allätare icke desto mindre. 5-10% av schimpansens naturliga kost består av animalier - primärt insekter - och schimpansen jagar och äter andra mindre apor.[1] Schimpansens och människans utvecklingslinjer möts uppskattningsvis 7 miljoner år tillbaka.

Vår näst närmaste släkting är gorillan. Också den äter insekter.

Australopithecus (2.5 to 3.7 miljoner år sedan) åt kött, att döma av strontium-kalcium-förhållandet i skelettet och svepelektronmikroskopiska undersökningar av tandslitaget.[2] Homo habilis åt kött för 1.8 miljoner år sedan, enligt märken efter stenredskap på djurben.[3] Teknologi i form av redskap har funnits tillgängliga i ca. 2 miljoner år.[4]

De flesta av människans nuvarande genetiska polymorfismer torde ha utvecklats under de senaste 50000-100000 åren.[5]

Läs mer här om människans utvecklingshistoria.

Notera förresten att dagens frukt är förädlad och inte identisk med den frukt dina förfäder åt.

Du skriver vidare: "Skulle jag vara en naturlig köttätare skulle jag som björnen gärna äta upp ex en trafikdödad hare med blod, inälvor, kött och ben, men jag har inte den instinkten. Stäng in en kanin, en åtta åring och en skål med frukter i ett rum och jag slår vad om att några timmar senare så mumsar åttaåringen på frukterna samtidigt som han/hon klappar kaninen kärleksfullt."

Självklart. Och stänger du in ett olivträd, en åttaåring och en skål med kakor i ett rum, vad händer då? Tror du att åttaåringen kommer att börja kallpressa olivolja efter ett par timmar för att slippa få i sig transfett? Jag tror att han ger sig på kakfatet istället.

Tror du förresten att det spelar någon roll för de båda jämförelserna om vi tar åttaåringen från
a) en kultur där kakor är vanligt och kaniner är något man mest stöter på i fabler, eller från
b) en stenåldersby där åttaåringen vuxit upp med jakt och styckning av djur som en del av vardagen?
Tror du vidare att kakornas och kaninernas verkan på metabolismen är olika i de två fallen?

Jag äter gärna både råbiff och rå fisk och jag uppskattar min tournedos blodig. Men det är inget argument i sakfrågan, lika lite som din vämjelse inför överkörda djur och dina hypotetiska kaninrum.

Du kan inte med någon trovärdighet härleda teoretiskt optimal kost ur åttaåringens - eller din - reaktion i den situationen. Det valet handlar nämligen om inlärda attityder. Attityder är kulturellt betingade, men fysiologiska reaktioner i matsmältningsapparaten är det inte; de är evolutionärmedicinskt betingade. Följaktligen säger de förstnämnda ingenting om de sistnämnda.

Jag har en frys välfylld med kött, och saknar därmed incitament att jaga kaniner. Vidare har min kulturella bakgrund inte lärt mig saker som jaktteknik. Ur detta följer givetvis att jag inte har någon lust att jaga kaniner i min nuvarande livssituation - men befann jag mig i vildmarken utan mat och fick syn på en kanin så skulle jag inte tveka.

Sammanfattningsvis: min kritik av din kosthållning är tvåfaldig. För det första anser jag att du skjuter över målet; man kan uppnå en stor del av de vinster du upplever även genom mindre uppoffring. För det andra anser jag att du genom att helt exkludera animaliska och tillagade faktiskt bortser från en väsentlig del av din natur. Det är naturligt för människan att äta frukt, som du säger. Det är emellertid också naturligt att äta animalier (men inte enbart animalier), för det har vi gjort så länge att vi anpassat oss till det. Det är naturligt för människan att äta rått, säger du. Jag svarar att det är också naturligt för människan att äta till viss del tillagat (men inte enbart tillagat).

Din enzymanalogi är logiskt felaktig eftersom död och tjänlighet som föda är olika saker. Om du dör av hög feber kan en påpasslig björn ändå äta dig och erhålla näring.

Ditt experiment med rödbetan är logiskt felaktigt eftersom det är skillnad på att värma och förinta ett livsmedel. Du inser genast det absurda i din bevisföring om vi vänder på ditt resonemang: är rödbetan bättre som livsmedel ju mindre den är uppvärmd? Ska vi kyla den till absoluta nollpunkten? Blir den nyttigast då? Givetvis inte, givetvis finns det ett optimum, eller snarare ett intervall där rödbetan är tjänlig föda.

Gelatinisering av stärkelse sker vid 70°, andra processer som uppträder vid värmning är denaturering av protein, spjälkning av stärkelse till enklare sockerarter, omvandling av resistent stärkelse till amylos, nedbrytning av antinutrienter och nedbrytning av vissa värmekänsliga vitaminer. När du förintar en rödbeta med tusentals graders värme förbränns den. Vad som sker då är att kolinnehållet förbrukas och vi erhåller inorganiska molekyler - och inorganiska molekyler innehåller ingen näring.

Du har ju uttryckt en tydlig aversion mot att behöva smutsa ned händerna med kemi, men jag är rädd att det är ofrånkomligt om du ska kunna analysera konsekvenserna av uppvärmning. Läs gärna mer här.

Att det inte råder konsensus inom näringsläran beror på att det är ett komplext forskningsområde som utvecklas. Förekomsten av andra bristande teorier är för övrigt inget stöd för det du predikar. De hemsidor du refererar till saknar så vitt jag kan se referenser till studier och forskning och består i princip av religion och krämande av kosttillskott.

Därmed tvingas jag sätta punkt. Jag har gjort min ståndpunkt klar och för mig är frågan utagerad. Din ståndpunkt är också tydliggjord och jag ber dig ödmjukast att inte spamma varje inlägg jag skriver fortsättningsvis med religiös propaganda.

Noter:
[1] Tutin, Caroline E.G.; Fernandez, Michel; Rogers, M. Elizabeth; Williamson, Elizabeth A.; McGrew, William C. (1992) "Foraging profiles of sympatric lowland gorillas and chimpanzees in the Lopé Reserve, Gabon." In: Whiten A. and Widdowson E.M. (editors/organizers), Foraging Strategies and Natural Diet of Monkeys, Apes, and Humans: Proceedings of a Royal Society Discussion Meeting held on 30 and 31 May, 1991. Oxford, England: Clarendon Press. (pp. 19-26)

[2] Walker, Alan and Shipman, Pat (1996) The Wisdom of the Bones: In Search of Human Origins. New York: Alfred A. Knopf.
Sillen, A. (1992) "Strontium-calcium (Sr/Ca) ratios of Australopithecus robustus and associated fauna from Swartkrans." Journal of Human Evolution, vol. 23, pp. 495-516.


[3] Blumenschine, Robert J. (1992) "Hominid carnivory and foraging strategies, and the socio-economic function of early archaeological sites." In: Whiten A. and Widdowson E.M. (editors/organizers), Foraging Strategies and Natural Diet of Monkeys, Apes, and Humans: Proceedings of a Royal Society Discussion Meeting held on 30 and 31 May, 1991. Oxford, England: Clarendon Press. (pp. 51-61)

[4] Blumenschine, Robert (1992) "Hominid carnivory and foraging strategies, and the socio-economic function of early archaeological sites." In: Whiten and Widdowson (1992), pp. 51-61. Megarry, Tim (1995) Society in Prehistory: The Origins of Human Culture. New York: New York University Press

[5] [Cavalli-Sforza, et al (1994) The History and Geography of Human Genes. Princeton, NJ: Princeton University Press]

Johanna Söderlund sa...

Läs här en studie som jämför naturligt mättat fett med omestrade och härdade fetter som visar att lipoprotein- och glukosmetabolismen störs.

Anonym sa...

Johanna:

Det finns väl ingen anledning att bedriva diskussion i ett otrevligt tonläge, vi båda eftersträvar väl att förstå vilken diet som är naturlig för människan.

Jag läser Staffan Lindebergs rapport "Paleolitisk kost i behandling av bukfetma och diabetes" som finns här på din blogg.

Han ställer exakt samma fråga som jag själv gör: "Vad åt människan i sin ursprungliga miljö?"

Han nämner djur, fågel, fisk, ägg, insekter, larver, grönsaker, rotfrukter, frukt, bär, nötter, honung, etc i princip det som förekommer i naturligt i naturen.

Han gör ingen skillnad på rå eller kokt föda som jag gör, vilket jag tycker är märkligt eftersom den råa födan är ursprungligast.

Han förespråkar en diet på ca 1/3 djur, fågel, fisk, ägg och 2/3 grönsaker, frukt, nötter, oklart hur stor andel som är rått och hur stor andel som är kokad (värmebehandlad), jag vet inte om du har några uppgifter om det, men antag att den animaliska födan är kokad och den vegitabiliska är rå, så har vi ju naturligtvis en diet som är betydligt hälsosammare än vad dagens husmanskost diet är.

Han exkluderar i huvudsak salt, socker, pastöriserade mjölkprodukter, bröd, pasta, kokat ris och kokad potatis.

Det enda som jag gör är att också exkludera kokade animaliska produkter och reserverar mig för att det är möjligt att våra förfäder även åt en del råa animalier som en del andra stora primater, främst lite råa insekter, råa fågelägg, råa kräldjur, råa musslor, etc sådant som vi i såfall kunde fånga utan teknologi, även om jag själv inte känner av en sådan diet instinkt.

Att människan måste äta råa eller kokta animalier för att överleva och upprätthålla utmärkt hälsa stämmer uppenbarligen inte för alla människor i alla fall, det är ex Tord Lyseving (100% rå frukt i 25 år) och Gabriel Cousens (100% råa vegetabilier i 30 år) samt jag själv och många andra ett levande bevis på. En teori är att kroppen omvandlar rå vegitarisk föda till B12 vitaminer i tarmsystemet eller så är B12 teorin helt enkelt felaktig.

Jag håller absolut med dig att många människor som idag äter vanlig husmanskost och vill förbättra sin diet kan tycka att det verkar extremt svårt och underligt att bara äta råa ekologiska apelsiner och avocados som Tord gör och möjligen med lite råa insekter och råa fågelägg. Där tycker jag du har en alldeles utmärkt poäng med att försöka "ändra lite på maten för stor positiv hälsoeffekt".

Själv tyckte jag att "Fit for Life" var en bra kompromiss diet som märkbart bidrog till människors förbättrade hälsa. Den bestod av 2/3 råa frukter och grönsaker och 1/3 kokta animalier eller kokt stärkelse (ris, potatis, pasta, etc), tar vi bort den kokta stärkelse som alternativ så har vi i princip en Paleolitisk kost som du själv förespråkar.

Jag säger egentligen bara att hälsan kan förbättras ytterligare om vi byter ut de kokta animalierna och stärkelsen till råa frukter, råa grönsaker och råa nötter och antagligen även om vi byter ut de kokta animalierna till råa animalier, fast det har jag ingen personlig erfarenhet av.

Det är väl egentligen det som jag har att säga om människans naturliga föda.

Tack för samtalet.

Johanna Söderlund sa...

Om du uppfattade mitt tonläge som otrevligt så ber jag om ursäkt.

Det är helt relevant att ställa frågan om tillagad föda är att betrakta som ursprunglig enligt min definition.

Enligt min mening är den emellertid klart och tydligt besvarad av arkeologiska data; inget talar för att vi inte är anpassade till att inkludera tillagad mat i kosten.

Märk väl att det inte är "ursprungligast" vi söker, utan "bäst svarande mot vår nivå av anpassning". Väljer vi en allt för ursprunglig kost, som vi faktiskt anpassat oss bort ifrån, så blir det också fel; vi har ju exempelvis en gemensam förfader även med zebran, men vad den förfadern än åt så skulle det knappast passa varken oss eller zebran idag.

Jag har ingen bestämd uppfattning om hur stor andel som är lämplig av råkost och tillagat i kosten, men tre saker tycker jag man kan utläsa ur de studier som finns:

Det första är att det inte är nödvändigt att iaktta strikta proportioner mellan kolhydrater, protein och fett. Om vi är friska kan vi variera friskt och må bra ändå.

Det andra är att råkost och tillagad kost båda skjuter till väsentliga fördelar till helheten.

Det tredje är, att även om animalieandelen i kosten visserligen kan göras liten, så är den ändå funktionell och det är essentiellt att den finns där.

Jag vill avslutningsvis flika in en observation, framför allt med anledning av din referens till Lyseving: det jag ser som allra mest orimligt med många dieter, raw food-rörelsen i allmänhet och frukterianismen i synnerhet, är den i mina ögon naturvidriga önskan att minimalisera, generalisera och dogmatisera som tyvärr ofta förekommer.

Med generalisera menar jag att man hävdar att en specifik kosthållning är bäst för alla och att alla kan bevisa det genom att prova. Men olika människor har olika förutsättningar och behov; en typ2-diabetiker t.ex. skulle snabbt fara illa av din diet. Läs också här om några av de som faktiskt har provat, och fått problem.

Med minimalisera menar jag att man försöker hitta en minsta delmängd av våra tillgängliga livsmedel som vi kan överleva på, och upphöjer den dogmatiskt till "naturlig"; exkluderandet görs till ett självändamål.

Jämför nu Lyseving och hans påstådda apelsiner och avocador med t.ex. schimpansen, som med opportunism istället för dogmatism som grundprincip har iakttagits äta runt 300 olika arter under ett år.

En opportunist kan givetvis råka välja mat som är skadlig, men poängen är denna: många problem med dagens normalkost springer ur att den är så monoton och baserad på ett litet fåtal arter, vete exempelvis. Varje minimaliserande diet riskerar på samma sätt att skjuta bredvid målet, och då ger opportunism som princip riskspridning. Varierad kost har ett egenvärde.

Dogmatism utgör tyvärr också en utmärkt grogrund för ätstörningar (jämför med orthorexia nervosa) och psykiska problem, eftersom det kan leda till ett neurotiskt förhållande till mat; om det finns ett enda rätt sätt så är det lätt att göra fel, och gör man fel så är det lätt att utveckla ångestproblematik kring detta.

Tack för samtalet Per. Oavsett hur du väljer att äta framöver så hoppas jag att du mår bra och inte glömmer bort matglädjen.

Anonym sa...

Johanna:

En sak kan konstateras och det är att människan verkligen kan leva i väldigt olika miljöer och av väldigt olika dieter.

Från 100% färsk frukt som fruktarianen till 100% rått kött som Eskimån och till dagens moderna industridiet som är rena rama kemikalisoppan med kokade vegitariska och animaliska samt bearbetade, processade, raffinerade, kemikaliserade, hormoniserade, etc.

Det verkar som om fruktarianer graviterar mot en allt enklare och renare (mindre blandad) kost ju längre de håller på. T ex ett kilo färska apelsiner på morgonen, några avocados på eftermiddagen, ungefär som primaterna i naturen, som äter bara mangos när man är i mangoträdet och sedan bara avocados när i avocadoträdet, det gör det optimalt enkelt och effektivt för kroppen att assimilera en föda åt gången. Det är inge deciplinerad målsättning eller matätningsidé som fruktarianer tvingar sig till utan det tenderar bara att bli på det sättet eftersom man helt enkelt upplever sig må bäst av att assimilera ett födoämnes energi åt gången. Det sättet att äta strider oftast mot nybörjarens sinnes sätt att vilja äta som oftast vill äta många olika frukter eller grönsaker blande, ju fler desto bättre och blir nästan deprimerad över att bara äta en frukt till frukost och en till middag, sedan försvinner ju nästan tjusningen med att "laga" mat helt och hållet när man inte ens blandar längre.

Jag är väldigt tveksam till teorin om att människokroppen skulle ha anpassat sig positivt till värmebehandlade födoämnen, även om vi som art antagligen kokat kött och rotfrukter längre än vi kokat mjölk och att det på något sätt skulle vara positivt för människans hälsa. Varje gång som jag äter kokad mat reagerar kroppen negativt med slembildning, trötthet och negativitet.

Sedan verkar hög kött kunsumtion både i rå och kokad form starkt försurande (urinsyra) av kroppen som leder till remuatism, benskörhet och cancer. Jag ser det råa födointaget av frukt, grönsaker och nötter på 2/3 som kroppens räddning och det kokta köttet på 1/3 som kroppens stora fiende i paleo. Det blir ju ett väldigt högt protein (kokade) intag med kokat kött jämfört med modersmjölken på 1-2% råa proteiner som ändå är naturens eget kraftfoder, det talas om proteinförgiftning på cellulär nivå. Gabriel Cousens talade om det, att tyskarna Werner & Werner hade upptäckt detta fenomen.

Det är naturligtvis mycket bättre att äta 2/3 råa vegetabiler och 1/3 kokta animalier än 100% kokat kött, socker, salt, mjöl och mjölkprodukter. Det är i alla fall min erfarenhet, att varje gång jag sorterar bort kokta och behandlade livsmedel ur dieten, så upplever jag bästa hälsan på 100% rå växt föda, det är naturligtvis det starkaste beviset för mig och det är förstås svårt att ändra på den upplevelsen.

Jag håller på att läsa vad som skrivs på www.beyondvegetarian.com, tack för tipset, och tycker det är intressant att ta del av andras erfarenheter och den som lyckas etablera sig på en diet med 75% rå frukt, grönt, nötter och 25% opastöriserad getmjölk borde känna stor livsglädje på en sådan diet. Just rå getmjölk känns för mig som det mest sympatiska alternativet av rå animalisk föda eftersom man inte dödar någon annan varelse och får man bara mjölken rå och bakteriefri så tror jag det är ett riktigt bra livsmedel i måttliga mängder. Det är vanligt bland yogis i Indien med rå getmjölk, även om det naturligtvis inte är vår naturliga föda.

Föresten, du som är duktig på kemi och fett, det har sagts mig att kokosolja/fett skulle vara det minst sämsta att steka i, vet du om det är så och i så fall varför?

Johanna Söderlund sa...

Kokosolja består till stor del av mättat fett, det fett som klarar upphettning bäst. Därför är kokosolja bra att steka i, tyvärr måste man specialbeställa kokosolja - jag har inte provat det själv.
Ghee är också bra att steka i - det tål högre temperaturer än smör.

Anonym sa...

Mycket bra skrivet Johanna !

Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Anonym sa...

Intressant diskussion jag har läst av er två. Hälsningar, en glad vegetarian :)