2009-03-28

Kadmium

Kadmium är en tungmetall som finns i jorden och tas upp av växterna. Halterna tenderar att öka hela tiden delvis på grund av att slam tillförs; slam har dubbelt så högt kadmiuminnehåll som konstgödsel. Beräkningar utförda vid SLU visar på att matjordens medelhalter har ökat med mer än 30% under 1900-talet. Även fodertillsatser och luftföroreningar tillför kadmium, och förr fanns det också mycket kadmium i färger och plaster.

Kadmium är en relativt stor hälsorisk, speciellt för rökare, vegetarianer och kvinnor som ammar. Cigaretter innehåller mycket kadmium och eftersom upptaget är väldigt effektivt från lungorna så får rökare i sig mycket kadmium, lyckligtvis verkar upptaget bli lågt vid passiv rökning.

För ickerökare så är maten den största källan till kadmium. Upptaget av kadmium ökar om man har låga järndepåer, vilket är en faktor som ökar risken för många unga kvinnor. Vegetabilier innehåller mycket mer kadmium än animalier, och det är förklaringen till att vegetarianer vanligtvis har ett relativt stort kadmiumintag.


Gränsvärdena för kadmium har länge varit högt satta, och vi har fått i oss skadligt höga halter även med intag under gränsvärdet. EU har nyligen sänkt gränsen till en tredjedel, på grund av en studie som tydligt visar på ökad risk för njurskador och benskörhet även vid lägre kadmiumintag. Hälften av europas befolkning beräknas få i sig för höga halter kadmium.

Vete och potatis är stora kadmiumkällor på grund av den stora omfattning i vilken de äts. Det mesta av kadmiumet finns i skalen, vilket förstås är ett hårt slag mot fullkornsprodukternas förmenta nyttighet; fullkornsprodukter innehåller visserligen lite mer antioxidanter och mineraler än de vita produkterna, men samtidigt innehåller de alltså mer miljögifter och även mer växtgifter. Det bästa är, tror jag, att inte äta så stora mängder spannmålsprodukter över huvudtaget. Några livsmedel som äts i mindre mängd men som i sig har särskilt höga kadmiumnivåer är blå vallmofrön, solrosfrön, linfrön och njure.

Gravida för inte över kadmium till fostret, men små barn tar upp kadmium effektivt. Djurstudier visar också att hjärnans utveckling påverkas av kadmium, och barn som tidigt börjar med välling, gröt och sojamjölsprodukter är en riskgrupp. Jag brukar alltid avråda från att ge småbarn fullkornsprodukter på grund av deras känsliga magar, och sedan jag läst på om kadmium så känns det rådet extra bra.

Lever innehåller också mycket kadmium, men om man inte tillhör någon av riskgrupperna så tror jag att man kan äta det en gång i veckan - det är trots allt väldigt näringsrikt. Det är främst njurarna och levern som lagrar upp kadmium i kroppen, medan kött och mjölk innehåller mycket låga halter. Många får i sig mycket kadmium från rotfrukter eftersom det äts i stora mängder, men egentligen är det bara morot av rotfrukterna som är höghaltigt. I genomsnitt så kommer hälften av vårt kadmiumintag från spannmål.

Man kan alltså notera att kolhydratkällor för många också är kadmiumkällor, vilket i sig kan utgöra ett argument för ett relativt sett högre intag av fett och protein och ett lägre intag av kolhydrater. Dessutom skulle det förmodligen vara bra med ett högre intag av rött kött för de som äter lite sådant, eftersom järnbrist ytterligare ökar upptaget av kadmium. (Faktoiden att rött kött skulle öka risken för cancer är bara ett knippe svaga indicier från epidemiologiska studier.)

Debattören och miljöforskaren Gunnar Lindgren har en utmärkt hemsida
som jag vill rekommendera i sammanhanget; där kan man bland annat läsa om kostråden, margariner och miljögifter. Lindgren utnämner just kadmiumfrågan till den mest allvarliga enskilda hälsofrågan eftersom den är så ödesmättad. Strax innan EU sänkte gränsvärdet för tolerabelt intag av kadmium skrev han så här:

"Det kadmium som vi lägger med gödsel på åkermarken kan aldrig tas bort, utan ger inte bara oss ökande hälsorisker utan alla kommande släkten. Kadmiumhalten i åkermark och livsmedel har ökat oavbrutet och ökningen fortsätter. Den är idag så hög, att medicinska rapporter tyder på att både njurskador, cancer i livmoder och prostata kan sättas i samband med vårt "normala" intag av kadmium."

Organisationen Sveriges Konsumenter i Samverkan har länge engagerat sig i kadmiumfrågan, och undersöker nu om tillverkare av känsliga livsmedel kontrollerar sina produkter med avseende på kadmiuminnehåll. Ordförande Bengt Ingerstam hoppas att jordbruket självmant går tillbaka till en restriktiv kadmiumpolitik.

SLV om kadmium.

17 kommentarer:

Åke sa...

Bra skrivet om ett angeläget ämne!

Cattis sa...

Väldigt intressant.
Läser också inne hos Gunnar Lindgren och har börjat prenumerera på hans nyhetsbrev.
Det finns mycket där att läsa i kapp.
Så mycket som man inte vet...

Unknown sa...

Intressant, får reda på mycket jag inte visste här på din blogg.

Smultron
http://smultronsmultron.wordpress.com

Notes from the North sa...

Tack!

Sverker sa...

Tur att jag tittar in på din blogg då och då så att jag får kännedom om alla farligheter i våra livsmedel.

Vet du kanske om det är någon större skillnad mellan ekologiska och icke-ekologiska livsmedel?

Hur är det om man jämför sverige med andra länders livsmedel avseende kadmiumhalten? Mycket av det vi äter är ju inte svenskt, t.ex. Quinoa.

Johanna Söderlund sa...

Sverker:

Ekologiska livsmedel har mer kadmium i sig än konventionella. Konstgödsel har nämligen inte så hög halt kadmium.

Jag vet inte hur hög kadmiumhalt det är i andra länder, jag gissar på att det är ungefär på samma nivå i Europa iaf.

Khashayar sa...

Med tanke på just solrosfröna, kom jag över det här idag: "The actual level of intake which results from food ingestion varies as a function of multiple factors. For example, certain crops (e.g., sunflowers) and shellfish contain naturally elevated amounts of cadmium. Individuals WHO consume large amounts of these materials might thus at first seem to be at increased risk. However, recent studies have demonstrated that foods which are naturally enriched in cadmium are also enriched in substances which inhibit the uptake of cadmium into the body." från http://www.cadmium.org/env_exp.html. Verkar intressant, jag har dock inte läst hela än.

Johanna Söderlund sa...

Khashayar:
Intressant.

Ja det är ju ofta som upptaget av ett ämne är olika beroende på livsmedel och tillagningsmetod.

Hans A. Kann sa...

Tack för en bra blogg- Maten vi sätter i oss skall vara oskadlig.
I boken Pillerplaneten talas det om "lvvmedelsöknar" kolla sortimenten - det mesta är industriprocessad "näringsdöda"
produkter inslagna i lockande förpackningar - Reagera!

Anonym sa...

Hej! Tack för en intressant sida! Hittade dig via Google då jag sökte på lergryta. Vet du något om detta att lergrytor (åtminstone de billiga varianterna) tydligen ska innehålla mycket bly och kadmium!!?
Jag blev halvt knäckt när jag läste detta på ngn internetsida ganska precist dagen efter jag själv köpt en och bara längtar efter att få laga mat i den!
Har du nån aning??
Hur ska man få veta??

Johanna Söderlund sa...

Anonym:
Tyvärr vet jag inte riktigt, men jag tror inte att det är så vanligt med bly i lergrytor. Det man ska se upp med är väl främst lerkärl från presentbutiker och liknande.

Swishwish sa...

tack, hittade lite svar som jag sökte om Kadmium...
Kom förbi och önska dig vad du vill!

/Swishwish - snabba önskningar

kajsa sa...

citat "Sverker:

Ekologiska livsmedel har mer kadmium i sig än konventionella. Konstgödsel har nämligen inte så hög halt kadmium."

kommentar:
Konstgödsel innehåller kadmium, det framgår bla. av Gunnar Lindgrens sida. Oekologiska livsmedel bör då ha högre halt kadmium än ekologiska.
Varför skulle ekologiska livsmedel som varken slam gödslas eller gödslas med npk ha högre halt kadmium?

Johanna Söderlund sa...

kajsa:
Ekologiska odlingar använder slam vilket innehåller mer kadmium än konstgödsel.

kajsa sa...

Det är inte tillåtet att gödsla med avloppsslam i ekologisk odling, det framgår av kravs hemsida :http://www.krav.se/KravRegler/4/3/
Däremot är det tillåtet i konventionell odling, vilket borde medföra att konventionell odling som både får konst och slamgödslas, har högre halt kadmium och andra tungmetaller, än ekologiskt odlat.

Johanna Söderlund sa...

kajsa:

Ursäkta för mitt tidigare snabba svar, det var länge sedan jag läste om detta och kom ihåg fel.

Jag mejlade Gunnar Lindgren och frågade om detta. Hans svar:

Slam är inte tillåtet inom kravodlingen.

Den andra frågan om kadmium i ekologisk mat är knepig. Den ekologiska odlingen är med rätta ovillig att använda olika insats medel, också kalk. Därför har ekologisk odling ofta lägre pH än industrijordbruket i marken.
Men högt pH binder fast kadmium medan lågt pH gör ämnet rörligt. På detta sätt kan vi vänta att ekologiska produkter i alla fall inte har lägre kadmiumhalt än konventionellt odlad gröda. En del analyser tidigare tyder på något högre halter i vissa fall. Vi skall driva på det ekologiska jordbruket att bevaka denna fråga.

kajsa sa...

Det är inte så enkelt som du påstår. Kalkning kan lika gärna öka kadmiumhalten i grödan. Om det är lågt ph och låg kadmiumhalt kan kalkning göra att växterna får hög halt kadmium.

Det är klart bättre att handla ekologiskt eftersom det jordbruket inte tillför jordarna extra kadmium genom slam och konstgödsel,även kalk kan innehålla kadmium. Sedan har jordarna naturligt olika kadmiumhalter, och det kommer genom nedfall och utsläpp kadmium på alla jordar, som kan vara svårt att styra över. Men vill vi göra vad vi kan för att minska ytterligare kadmiumhöjning i jordarna ska man förstås stödja ekologiskt lantbruk.