2006-11-07

Andningsuppehåll

UNT skriver idag:

Övervikt och fetma är den ­vanligaste orsaken till sömnapné­syndrom, andningsuppehåll under sömn och svår trötthet under ­dagen. Sjukdomen kan leda till för tidig död.

Jag har själv haft besvär av nästäppa och snarkningar, men när jag äter bra försvinner besvären. Jag tror att flera faktorer kan påverka hur täppt näsan känns:

  • Kolhydrater binder vatten i kroppen. (Förklaringen till den snabba viktnedgång som kommer av kolhydratsnåla bantningskurer är just att man blir av med en del vatten som kolhydraterna binder i kroppen.)
  • Även salt binder vatten i kroppen
  • Glutamat kan irritera slemhinnorna i näsan.
  • Motion lindrar
  • Nästäppa är kanske även kopplat till inflammationer i kroppen
Kanske är både snarkning och övervikt symtom på (alltför) kolhydratrik kost?

Snarkhjälpmedel kan också vara bra, jag själv har använt nozovent.

Inga kommentarer: