2006-11-27

Kosten och magcancern

En kommande doktorsavhandling från Karolinska institutet refereras idag av bland andra Svenska Dagbladet. I avhandlingen har man granskat befintliga epidemiologiska studier för att hitta samband mellan kostfaktorer och cancer i mage och tarm, och slutsatsen man kommer till är att mellan 30 och 90 procent av dessa cancerfall skulle kunna undvikas genom kostförändringar.

Jag kunde inte vara mindre förvånad. Jag hävdar bestämt att kosthållningen är en avgörande hälsofaktor, och den här avhandlingen häller en rejäl skopa vatten på den kvarnen.

Man skriver vidare att folsyra inte ger någon effekt i form av tillskott men däremot som en del av kosten. Detsamma gäller andra vitaminer - de har en annan verkan när de verkar i en kontext och förekommer som en naturlig del i en komplex kosthållning.

Avhandlingen utmynnar så i ett antal kostråd. Specifikt visar sig livsmedel rika på magnesium och folsyra vara bra - särskilt nämns gröna bladgrönsaker - men för att uppnå den kraftiga minskningen av cancerrisk bör man enligt avhandlingen också:

"Äta mindre rött kött (från ko och gris), mindre
charkuterivaror, mindre socker och dricka mindre läsk.
Öka konsumtionen av grönsaker, frukt, fullkorns- och mejeriprodukter.
Motionera regelbundet, hålla normal kroppsvikt och inte röka."

Kostråden står inte i någon bjärt kontrast mot den kost jag förespråkar, men vissa skillnader finns, framför allt i synen på rött kött och mejerivaror, där jag gärna äter det förstnämnda men i hög grad undviker de sistnämnda. Jag misstänker att avhandlingens resultat kan hänföras till att man inte upplöser dessa livsmedel i tillräckligt stor detalj; det är till exempel troligen stor skillnad på rött kött från vilt, rött kött från en betande ko och rött kött från en spannmålsätande ko. (I studiens abstract talar man för övrigt bara om "processed meat", alltså charkuterivaror.)

Hur man hanterat detta är svårt att säga, eftersom avhandlingen ännu inte finns tillgänglig i sin helhet. Det kan finnas anledning att återkomma med en kommentar om detta och om hur confounding-faktorer har hanterats i materialet, när den läggs fram om några veckor. Confounding-faktorer är generellt ett problem i epidemiologiska studier. Betrakta till exempel en jämförelse av två grupper, en som ofta äter rött kött och en som sällan gör det. Antag att man finner en skillnad i de två gruppernas hälsotillstånd. Givetvis är det lockande att direkt hänföra effekterna till en skadlig verkan av rött kött - men generellt hälsomedvetna personer äter ofta mindre rött kött än mindre hälsomedvetna, och hälsoskillnaden kanske beror på andra faktorer i dessa personers livsstil. Den lägre konsumtionen av kött är i så fall bara ett symptom på hälsomedvetenhet och inte nödvändigtvis hälsosamt i sig.

5 kommentarer:

gts sa...

Det går ju inte att hitta en någorlunda stor grupp som äter mycket kött som enbart är från vilt och gräsuppfödd boskap. Det skulle kanske vara samerna, men om dom röker och/eller saltar köttet är det ändå kört att få en rättvisande bild.

Johanna Söderlund sa...

Hm, intressant. Vi har ju ett par länder där beteskött är normen. Nya Zeeland exporterar naturbeteskött till EU, men jag har hört att produktionen för den inhemska marknaden görs med hormoner o.d.

Frågan är hur det är med argentinarna? Någon som vet?

Anonym sa...

Johanna, din sida är snygg, idérik och innehållsrik, men jag har två invändningar. Den ena var om ost och mättat fett; den har du redan fått. Och nu är det epidemiologi.
Det är i och för sig en seriös vetenskap, men dess rön rapporteras nästan alltid kritiklöst och uppfattas därför, nästan alltid, felaktigt av läsarna. Tre felkällor som alltid måste ihågkommas:
1. Man registrerar statistiska samband, som kanske inte är några samband när dolda variabler beaktas.
2. Man försöker tillskriva dessa samband orsaksförhållanden som kanske inte heller stämmer när dolda variabler beaktas.
3. Man rapporterar ofta enormt imponerande procentsiffror utan att redovisa det basmaterial procenten bygger på. Det visar sig ofta att detta basmaterial är så litet att procentsiffrorna är rent nonsens.
Dessa osäkerheter innebär att det vore bäst om epidemiologiska "rön" aldrig redovisas i populära medier.
Menar jag i varje fall.

Unknown sa...

Det kan vara intressant när man är Gravid Folsyra med tillskott om man är orolig för att man inte får i sig tillräckligt. Studier visar allt från minskad till ökad risk av cancer och det är väldigt oklart.

Unknown sa...

Jag menar förstås att länken skall gå till
Gravid Folsyra