2007-03-19

Är apelsiner citroner?

Som jag tidigare varit inne på utgör livsmedelsmarknaden i många avseenden en citronmarknad.

En citronmarknad är en marknad som inte fungerar på grund av att informationen är asymmetriskt fördelad mellan köparen och säljaren. Om köparen på grund av bristande information inte förmår diskriminera mellan en produkt av god kvalitet och en konkurrerande produkt av dålig kvalitet, så blir hans bästa gissning att en godtycklig produkt är av genomsnittlig kvalitet.

Köparen blir då ovillig att betala mer än vad en produkt av genomsnittlig kvalitet kostar. Då kan emellertid producenterna inte få ut ett högre pris för varor av högre kvalitet, och dessa försvinner från marknaden.

Processen upprepas sedan för produkter av dålig kvalitet respektive undermålig kvalitet; priset sjunker successivt, och produkterna blir allt sämre, tills marknaden kollapsar och upphör helt.

En citronmarknad uppstår om följande villkor är uppfyllda:

  • Säljarna har bättre förmåga att kvalitetsbestämma produkten än köparna
  • Säljarna vinner på att saluföra dåliga produkter med kvalitetsargument
  • Säljarna av produkter med högre kvalitet kan inte bevisa skillnaden
  • Fungerande kvalitetsförsäkringar och produktgarantier saknas

Gäller då detta livsmedelsmarknaden? Ja, som bekant är det inte helt lätt att veta vilka livsmedel som är nyttiga och varför, en komplexitet som särskilt missgynnar konsumenten. Hälsotrenden ger också ett klart incitament att marknadsföra livsmedel som nyttiga, oavsett om de är det eller inte. Orsakskedjan från ohälsosam mat till ohälsa är dessutom långsiktig och diffus, så huruvida en viss produkt faktiskt är nyttig är svårt att bevisa för konsumenten. Dessutom fungerar de ofta förenklade och illa grundade kvalitetsförsäkringar som finns dåligt - t.ex. nyckelhålet.

Låt oss betrakta apelsinjuicemarknaden som exempel. Apelsinjuicer marknadsförs ofta med sitt innehåll av C-vitamin som argument. Dagens Nyheter jämförde nyligen apelsinjuicer och kom fram till den anmärkningsvärda slutsatsen att det inte finns någon anledning att välja dyrare märken, eftersom C-vitaminhalten inte var högre i dessa; precis som på citronmarknaden rekommenderas den billigaste produkten.

Det förhåller sig emellertid så, att C-vitamin som tillförts som berikning inte ger samma effekt som naturligt C-vitamin. Vidare behöver man inte ange i innehållsdeklarationen om man tillsätter ett ämne som redan finns i produkten. Det finns alltså utrymme för att förleda konsumenten med ett högt men dåligt verkande C-vitamininnehåll.

Brämhults nypressad är den dyraste juicen och är opastöriserad, medan många billigare varianter är högpastöriserade. (Brämhults har även en variant Brämhults färskpressad som är pastöriserad.) C-vitamin är vattenlösligt och därmed värmekänsligt och C-vitaminhalten minskar också vid pastörisering.

Juice med fibrer är också nyttigare, t.ex grumlig äppeljuice. (Allra nyttigast av juicer anses förresten purpurfärgad druvjuice vara; den innehåller en uppsjö av olika antioxidanter.)

Vidare finns det förstås fler aktiva komponenter i juice. Dyrare juicer är i allmänhet mycket mindre processade, och det torde vara en milsvid skillnad i nyttighet mellan färskpressad juice, lågpastöriserad juice och högpastöriserad juice av koncentrat. (Att pressa själv torde vara ännu bättre, det ger också den fylligaste smaken.)

Vad är då kontentan av allt detta? Jo, om vi lyder DNs råd och värderar enbart efter prislappen, så väljer vi också informationsasymmetri och skapar vår egen citronmarknad med billiga och dåliga varor. Det finns fler parametrar än pris och C-vitaminhalt.

11 kommentarer:

Anonym sa...

Hur kan det vara så att tillsatta C-vitaminer inte ger samma effekt som naturliga C-vitaminer? En C-vitaminmolekyl är ju alltid en C-vitaminmolekyl.

Johanna Söderlund sa...

I en apelsin finns så många andra ämnen än just C-vitamin. Man har visat att upptaget underlättas av t.ex flavonoider men jag tror att även andra ämnen har betydelse.

I studier på tillskott av fettlösliga vitaminer kan man ibland se att vitaminhalten i blodet ökar men att hälsoeffekterna uteblir. Det är ju komplext det här, men man kan ju misstänka att det finns många fler ämnen vi behöver än bara vitaminer och mineraler.

När det gäller frukter så kanske det egentligen är viktigare med flavonoider än C-vitamin och att C-vitamin samvarierar med de mycket nyttigare flavonoiderna. Vem vet? Pastöriserade juicer får lägre halt av naturligt C-vitamin och antagligen även av andra nyttigheter, då räcker det inte med att bara sätta tillbaka C-vitamin.

Läs också i kommentarerna på 'mina funderingar' om vitamintillskott

Anonym sa...

Mycket intressant inlägg! Att livsmedelshandeln är en citronhandel är väl odiskutabelt. Det är verkligen omöjligt för en konsument att bedöma kvaliteten på olika varor.
Att det skulle leda till billigare och sämre varor kan också stämma, men detaljhandeln håller väl emot ganska bra så att varorna inte blir billigare för konsumenten. Däremot blir kanske leverantörernas marginaler sämre så för ICA och Coop och Axfood blir det billigare och sämre varor.

Vad säger teorin om vad som händer om den kollapsar. Hur återuppstår den? Med bättre villkor för konsumenten?

Anonym sa...

Vad pluggar du för nåt? Bara nyfiken..

Johanna Söderlund sa...

Arne: Fullständiga citronmarknader finns ju inte, eftersom de då skulle ha kollapsat.

I praktiken är livsmedelshandeln på olika områden olika mycket citronmarknad och olika mycket för olika personer beroende på deras kunskap.

Det blir väl olika slags reaktioner på citronmarknader. I Indien kollapsade mjölkmarknaden nästan på 70-talet när mjölken späddes ut allt mer. Lösningen blev då maskiner som mätte mjölkfetthalten; man måste ju slå undan något av kriterierna.

Anders: Jag har en ofullbordad civilingenjörsutbildning i Teknisk Fysik. Den kommer troligen att förbli ofullbordad.

Jag har av olika anledningar blivit mycket intresserad av kost och kostrelaterad hälsa. Jag har övervägt att läsa till dietist men för närvarande utbildar jag mig själv; jag är kritisk till innehållet i dietistutbildningarna som de ser ut. Den här bloggen är ett sätt för mig att gå igenom olilka områden och samtidigt läsa på ordentligt, och samtidigt ett bra sätt att kommunicera.

Anonym sa...

Brämhults juice är väl inte alls helt opastöriserad? 'Fresh' är det däremot vad jag vet.

Johanna Söderlund sa...

Brämhults har två varianter, "nypressad" som är opastöriserad och "färskpressad" som är pastöriserad. Jag hade missat den detaljen, tack rbn.

Fresh finns inte kvar, de är uppköpta av Brämhults.

Anonym sa...

Johanna, jag tycker absolut du ska bli dietist eller nåt liknande så att du kan hjälpa till att revolutionera hela samhället! :)
Funderar själv på att bli dietist, av precis den anledningen. Det behövs flera som ifrågasätter de nuvarande råden.

Tack för din blogg, den är jättebra!

--Freja, från KolhydraterIFokus

Åsa sa...

Brämhults värmer upp sin "nypressade" juice till 70 grader i ngr sekunder och kyler snabbt ner igen - är det samma sak som "opastöriserad" då?

Erik sa...

Men finns det tillsatt c-vitamin så måste väl det framgå?

Så hittar man en juice som bara innehåller juice (ev. från konc.) så innehåller den väl de c-vitaminer naturligt som det står att den gör, oavsett om den är pastöriserad, från koncentrat eller whatsoever?

Johanna Söderlund sa...

Åsa:
Jag vet inte riktigt, det var så länge sedan jag skrev om detta.

Erik:
Tror inte det.