2007-03-22

Kom och köp (konserverad gröt)

I förförra inlägget kritiserade jag ett föreslaget förbud mot marknadsföring av matvaror med tveksamma hälsoargument. Min kritik rörde framför allt den inherenta svårigheten med att definiera vilka hälsoargument som var tveksamma.

Även jag ser emellertid problem i marknadsföringen av functional food, så som den ser ut. På senare tid har nya matfettsblandningar kommit med högst suspekta hälsoargument; Becel och Benecol sägs vara hjärtvänliga och minska kolesterolhalten.

Tag Becel som exempel; reklamen säger att Becel sänker kolesterolvärdet, vilket stämmer. Vidare sägs att högt kolesterolvärde är en riskfaktor för hjärtkärlsjukdom.

Tittarna förleds då lätt att tro att Becel faktiskt minskar risken för hjärt-kärlsjukdom, vilket inte alls stämmer - men det säger man heller inte rakt ut i reklamen, så det är svårt att komma åt genom förbud. (Mer om detta på fettskrämdbloggen).

Att hjärt-kärlsjukdom i vissa fall samvarierar med högt kolesterolvärde innebär emellertid inte att det är kolesterolvärdet som orsakar sjukdomen; kolesterolvärdet kan istället vara en följd av sjukdomen, eller båda kan vara följder av ett okänt tredje. Cum hoc, ergo propter hoc - och att behandla kolesterolvärdet ger då ingen effekt på sjukdomsrisken.

Becel torde för övrigt i praktiken vara ett av de sämsta margarinerna, detta på grund av ett mycket högt innehåll av omega-6, vilket ger dålig fettsyrabalans.

På ett liknande sätt som Unilever agerar Kellogg's i reklamen för All-Bran; i sig korrekta påståenden om fördelar med lösliga fibrer följs upp med den i sig korrekta observationen att All-Bran är rikt på fibrer.

Vad man helt avstår från att informera tittarna om är att fibrerna i All-Bran är olösliga fibrer från vetekli, som inte alls delar de fördelar som lösliga fibrer har.

Samma typ av retorik dyker återigen upp hos Arla. Lätt&lagom Omega 3 marknadsförs med argumenten att omega-3 från fisk medför minskad risk för hjärt-kärlsjukdom, och att produkten innehåller omega-3 från fisk.

Vad som inte sägs är huruvida produkten minskar risken för hjärt-kärlsjukdom; margariner i allmänhet ökar nämligen risken, och om den känsliga omega-3 som tillsätts oxideras innan den konsumeras ger den alls inga fördelar, tvärtom.

Omega-3 är som sagt synnerligen känsligt, och därför kan många matvaror som på förpackningen skyltar med hög omega-3-halt inte leva upp till den när maten väl hamnar på tallriken; när man till exempel steker laxpytt så förstörs antagligen mycket av fettsyrorna.

Frukostflingorna Weetabix innehåller till största delen fullkornsvete och marknadsförs som hälsosamma på grund av sitt låga innehåll av fett, socker och salt. Men att man har tagit bort vissa nackdelar medför ju inte att återstoden är något att ha; fullkornet är finmalt vilket eliminerar fördelarna och istället ger hög glykemisk belastning. Det finns också andra nackdelar med spannmål och olösliga fibrer, vilka har avhandlats tidigare.

I sammanhanget vill jag också kommentera hälsosortimentet lanserat av opportunisten Fredrik Paulun. Hans margarin är i och för sig bättre än många andra, men det är likväl ett onaturligt margarin med tillsatt fiskolja. Både Bregott och vanligt smör är bättre produkter.

Pauluns "perfekta" bröd och brödmix ser jag som rena lurendrejeriet. Den höga proteinhalten erhålls genom extra gluten. Gluten är ingen nyttig proteinkälla; Paulun har själv skrivit böcker där han avråder från gluten eftersom det är inflammationsframkallande och kan bidra till olika sjukdomar och allergier.

Bröden marknadsförs också med att de innehåller omega-3, men fettsyrorna kommer från rapsolja vilket ger ett mycket dåligt upptag. Rapsolja innehåller nämligen kortkedjat omega-3, men vi behöver långkedjat omega-3. Den omvandling från kortkedjat till långkedjat omega-3 som vi förmår utföra uppgår normalt till bara några enstaka procent.

Att köpa konserverad gröt är alltså vad budskapen i många fall uppmanar till. Detta lär vi emellertid inte komma till rätta med genom förbud, utan bara genom kunskap och en kritisk hållning. Det är elak, förledande retorik, men inga direkta lögner.

2 kommentarer:

Johanna Söderlund sa...

Jag hade av misstag råkat stänga av möjligheten att kommentera det här inlägget, men nu ska det fungera.

Anonym sa...

Kunskap och kritisk hållning det är nog bra det, synd bara att genomslagskraften för sådana här bloggar är så begränsad.