2007-03-17

Betänkande från Europaparlamentet

Den bästa av läsekretsar minns givetvis trafikljusförslaget som nyligen var på tapeten. Men myndigheterna har fler synpunkter på hur vi ska äta; Den här gången är det Europaparlamentet som har kommit med ett betänkande om fetmaepidemin:

"Ries betänkande uppmanar medlemsländerna att officiellt erkänna fetma som en kronisk sjukdom i syfte att inte stigmatisera eller diskriminera människor som är drabbade av fetma."

Jaha. Diskriminering är förstås av ondo, men borde inte en sjukdomsdefinition mer ha att göra med vad som är dålig hälsa?

Pro primo ser jag en risk att sjukdomsstämpeln snarare leder till en känsla av maktlöshet än en minskad diskriminering; fetma är emellertid inget som man behöver stå maktlös inför, man kan till exempel välja en kosthållning som förbättrar insulinresistensen. (Insulinresistens och diabetes är sjukdomar starkt kopplade till fetma, men fetman är inte sjukdomen utan ett symptom.)

Pro secundo: eftersom kriteriet för fetma är valt som BMI > 30 försvinner all logik: en mycket muskulös man betraktas definitionsmässigt som fet, medan exempelvis en person med ohälsosam bukfetma men lite muskelmassa kan falla utanför definitionen.

Jag tycker alltjämt att det är olyckligt att fokus så ofta läggs på graden av övervikt istället för på vad folk faktiskt äter, vilket är närmare kopplat till hälsa. Övervikt är oftast inte så farligt, men det viscerala fettet som sitter runt organen i magen - så kallad bukfetma - är farligt.

Betänkandet uppmanar också medlemsländerna att se till att

"media ska bidra med praktiska råd till konsumenter"

Ja, det gör ju redan media, med varierande vederhäftighet; men vem menar parlamentet ska bestämma vad de praktiska råden ska gå ut på?

Ny lagstiftning kommer också under 2007:

"Lagstiftningen syftar till att förhindra användandet av hälsoargument för att marknadsföra matvaror med höga kvantiteter av socker, salt eller fett. För att försäkra riktiga och trovärdiga krav är de uppbackade med vetenskapliga resultat. Lagstiftningen förbjuder hälsoargument om dryck som innehåller mer än 1,2 procent alkohol per enhet."

Det låter ju bra att kraven ska ha vetenskaplig grund! I den bästa av världar skulle det förstås gälla även de officiella kostrekommendationerna. (Efter Atkins-studien verkar det emellertid som att livsmedelsverket börjar vackla; vi lever i spännande tider!)

Det låter tyvärr som att man redan föregripit de vetenskapliga resultaten med grundantagandet att höga halter socker och totalfett är av ondo. Det är både förenklat och felaktigt. Färsk ananas är mycket nyttig, men innehåller mycket socker. Ägg är mycket nyttiga - delvis tack vare att de innehåller mycket fett.

I naturligt fet mat finns också många andra näringsämnen som många barn och vuxna har brist på. Grädde och ägg är utomordentliga källor till fettlösliga vitaminer, och är på många sätt bättre än de magra mjölkprodukter som man berikar och rekommenderar att barnen äter. (Mer än åtta av tio barn i Sverige har brist på D-vitamin, av britterna är det nio av tio på vinterhalvåret.)

Hur som haver är vi på ett sluttande plan om vi tar fram ett trubbigt förbudsvapen; risken är att den "vetenskapliga grunden" eroderas i all tysthet medan marknadsföring av exempelvis ägg med hälsoargument förbjuds, medan den tillåts för produkter som Weetabix. Och vilka blir i så fall förlorarna?

De som är drabbade av fetma.

PS:

Om detta skriver också Henrik Alexandersson.

PPS:

Tydligen har man börjat operera bort det viscerala fettet i samband med vissa operationer; riskabelt, eftersom man kan skada organen, men till skillnad från att operera bort fett utanpå magen har det visat sig ge positiva hälsoeffekter.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Utmärkt skrivet och intressant. Europaparlamentet med Frankrike i spetsen ska som vanligt bestämma över oss. Trevligt att Christoffer röstade emot. Då förtjänar han fortfarnde min röst.

// Tobias

Anonym sa...

Hej, tack för en utmärkt blogg. Jag har läst att animaliska produkter som ägg och kött från affärerna är olämpliga som föda eftersom de har stadda i föruttnelse. Fisk ruttnar väl väldigt fort om det inte djupfryses. Ligger det någonting i det?

Johanna Söderlund sa...

Föruttnelse innebär bakteriell nedbrytning av proteiner till sina beståndsdelar. (Nedbrytningen av fetter kallas för härskning ).

Förruttnelse är en kontinuerlig process som påbörjas när organismen dör och sedan fortskrider under en längre tid. Processen måste framskrida ganska långt för att köttet ska vara sämre än inget kött alls; kött och fisk från affären är nyttigt, där överväger fördelarna. Fisken ruttnar ju utifrån och in så man kan skrapa bort det lösa yttersta lagret från färsk fisk.

Jämför också med mörning , som också är en process som bryter ned proteiner; det använder vi ju för att göra köttet godare och underlätta upptaget av proteiner. Helt färskt kött är inte så bra eftersom upptaget av proteiner då blir dåligt och det smakar heller inte så gott.

Tyvärr är det svårt att äta perfekt mat, vilket i och för sig inte behövs för en bra hälsa. Även fryst och konserverad fisk kan vara härsken om den inte togs om hand tillräckligt fort, så det är svårt att veta vad som är bäst. Men som sagt vi behöver inte heller äta perfekt mat för att må riktigt bra.

Anonym sa...

y