2007-03-28

Protein- och kolhydratkontroversen

Atkinsbantare löper risk att dö i förtid, skriver SvD apropå en aktuell studie, och media och bloggosfären reagerar häftigt på den braskande rubriken.

En väl drastisk formulering och en överdriven reaktion anser jag, med tanke på att studien inte handlar om atkins, att forskarna själva anser att fler studier behövs och att ett antal andra studier med större dignitet talar för en kost med mer proteiner - t.ex. den atkinsstudie jag skrev om nyligen.

Låt oss titta närmare på hur studien är gjord.

I början av 90-talet skickades nästan 50 000 enkäter ut till svenska kvinnor mellan 30 och 49 års ålder. I enkäterna fick kvinnorna frågor om sjukdomshistoria, rök- och alkoholvanor, grad av fysisk aktivitet och hur mycket och hur ofta de ätit av 80 olika livsmedel under det föregående halvåret. Enkäterna följdes upp med att tolv år senare via register studera dödlighet och dödsorsaker.

70 % av de avlidna var rökare, även lågutbildade, feta och långa personer hade ökad dödlighet. Men dessutom påvisas en koppling mellan förhöjd dödlighet, särskilt i hjärt-kärlsjukdom, och högre intag av protein på bekostnad av kolhydrater - dock bara hos de äldre kvinnorna i studien, de mellan 40 och 49 år.

Emellertid föreligger det tveksamheter.

För det första: kolhydratintaget i energiprocent varierade mellan 32 och 72, och proteintaget mellan 10 och 23 enligt följande grundantagande:

"We have therefore opted for substituting carbohydrates with protein in the analysis for the following reasons: increased protein intake is the option preferred in the popular low carbohydrate diets; a higher intake of saturated fat is generally undesirable and, thus, unlikely"

Det är alltså inte en studie på atkinsbantare som har gjorts. Atkins innebär ännu mindre andel kolhydrater, runt 15 E%. Till yttermera visso förespråkar såväl atkins som LCHF att kolhydraterna i stor utsträckning ersätts med just mättat fett - vilket studien a priori har avfärdat som osannolikt - och att dra slutsatser om de kosthållningarna ur det här resultatet förefaller mig därför magstarkt.

Sedan tillkommer det inherenta problemet med observationella studier baserade på enkätsvar; de är ett ganska trubbigt instrument. Kommer du själv ihåg t.ex. hur mycket olivolja du har ätit sedan oktober? Troligt är att du inte gör det och att kvinnorna i studien inte heller hade högre minnesprecision.

Spiken i kistlocket är emellertid att det studien undersöker till syvende och sist inte är särskilt intressant. I min värld kan man inte rangordna makronutrienterna fett, protein och kolhydrater och knuffa in dem i fållorna Ont och Gott utan att ta hänsyn till de enorma inbördes skillnaderna i grupperna; begreppet kolhydrater rymmer så disparata företeelser som lök och vitt socker, och som jag tidigare diskuterat är protein från ägg väsensskilt från mjölkprotein som i sin tur är väsensskilt från bönor. Någon sådan distinktion har inte gjorts.

På tisdagseftermiddagen skrev Karin Bojs en sansad artikel om detta i DN, där hon i stället efterlyser jämförande studier. Hon refererar också till ett par liknande studier med delvis motstridiga resultat.

PS:

Vissa tar ofelbart förekomsten av motstridiga studieresultat till intäkt för att avfärda all ny forskning och i stället söka trygghet i gamla faktoider om farligt fett, eller för att helt enkelt avfärda kostens betydelse och i stället dra slutsatsen att motion är det allena saliggörande.

Det är felslut byggda på känsloargument. En tveksam studie skämmer inte hela kostvetenskapen - och motion är fortfarande inget alexanderhugg.

13 kommentarer:

Anonym sa...

Jag vill bara tacka för ännu ett klokt inlägg. För 9 år sedan slutade jag idiot-träna och hårdbanta, slutade äta fettsnålt och fick såklart extramt bra resultat på hälsa och vikt på några månader. Då var jag ensam i öknen men nu känns det nästan politiskt korrekt att säga att mättat fett är bra.
Har funderat på att blogga men du skriver ju så som jag tänker så varför dubblera?
Träning är gram - kost är kilo.
Jag gillar dina recept också, och eftersom jag numera jobbar med matproduktion av det sundare slaget så är jag road av alla bra tips.
MVH
Peter

Anonym sa...

Tack för att du reder ut det, man blir ju skeptisk när det kommer nya larmrapporter och det går faktiskt att korrelera skostorlek och sannorlikheten att bli mördare också. Bara för att det är forskning behöver det inte vara sanningen, men som individ har man ju inte tillräckligt med tid för att kunna gå igenom rapporten och därmed vara kritisk. Bra att det finns kunniga bloggare som hjälper till med det!

Anonym sa...

Det stora problemet med publiceringen av denna studie är inte studiens innehåll utan hur media har valt att tolka dess innehåll. Media pratar om Atkins men författarna nämner inte något om denna diet i texten, som påpekats så rör det sig inte heller om någon Atkinsdiet i studien.

Några kommentarer...
Läser på flera ställen kritik mot studien som angriper det faktum att fler rökare fanns i grupper med lägre kolhydratintag och att då detta skulle vara orsaken till deras resultat. Det stämmer inte då författarna nogrannt kontrollerat för rökning (och även ett flertal andra möjliga confoundingfaktorer).

När det gäller enkäten så framgår inte exakt dess utformning, den fokuserar på kosten under de senaste 6 månader men det betyder inte att de kumulativt tvingats uppskatta totalmängd av något visst livsmedel. Då skulle recall-bias vara ett stort problem. Det kan istället ha varit frågor i annorlunda form som kanske frågar hur de äter just då och att det ska stämma bra överens med hur de också ätit senaste 6 månaderna.

Problemet med enkäterna är snarare att ingen vet hur deras kost ser ut efter enkättillfället, kost har ju gradvis blivit ett hetare ämne sedan 1991/92 då enkäterna fylldes i vilket ökar risken för att de delvis förändrat sin kost.

Siffrorna i studien är inte helt signifikanta, därför pratar man om resultaten som trender. Effekterna är alltså inte så starka att man till 95% säkerhet kan säga att de inte beror av slumpen.

Studien är inte speciellt märkvärdig innehållsmässigt och resultatmässigt, den är publicerad i en tidskrift som inte har speciellt hög impact-factor rank men tack vare media har den fått stort utrymme.

Man ska akta sig för att dra för stora växlar av epidemiologiska studier, de beskriver samband och man ska inte börja anta för mycket vad bakomliggande orsaker är. Sambanden kan vara sanna men behöver inte beskriva kausala samband.
FN har bevisat att den bästa variabeln för att förutsäga en regerings fall är spädbarnsdödligheten. Det betyder inte deras död direkt har en påverkan som gör att regeringar faller utan det är snarare så att de har en gemensam orsaksbas (men trots avsaknad av direkt kausalitet emellan dom så är sambandet användbart).

Anonym sa...

Bra skrivet, Johanna!
Enda sakupplysningen som jag vill lämna är att forskarna ursprunligen skickade ut nästan 100 000 enkäter. Knappt 50 000 svarade. Bortfallet nämns inte i denna besynnerliga studie.
Se länken nedan...

Maria sa...

Tack för en bra utredning av studien. jag är lugn och det har jag varit hela tiden. Det är de som inte läst på som hojtat igår.

Anonym sa...

Tack för att du gått igenom studien och gjort en bra analys.
Jättebra postning!

Anonym sa...

Bra skrivet! :-)
Mvh
Pasi

Anonym sa...

Vad som retar mig som 3 årig LCHF ätare är; att dieter som är Atkinsliknande kallas högproteindieter när de i realiteten är högFETTdieter. Är man i etablissemanget så förtvivlat rädd för fett, att man inte ens kan erkänna att vi överlever på fett istället för kolhydrater? Vi LCHF-are äter inte mer proteiner än de människor som lever enligt tallriksmodellen. som SLV så gärna rekommenderar. Vi kontrollerar vårt intag av protiner just för att vi vet att för mycket protein är farligt för oss. Det rekommenderade intaget är 1gram per kilo normalkroppsvikt per dag.Resterande av vårt dagliga kalorintag är naturliga mättade animaliska fetter och liiite kolhydrater.Så sluta att gaffla om att Proteinintaget kommer att avliva oss; äter vi mindre proteiner än vad vi nu gör så dör vi av det, eller hur? Jag personligen har kastat mina diabetesmediciner har ett normalt blodsocker och utmärkta blodfettsvärden numera, vilket jag minsann inte hade för 3 år sedan. JAg kallar studien ifråga så fula saker så de kan ej sättas på pränt, Sluta att skrämma folk! Informera korrekt istället ! Eva Celik.

Daniel W sa...

Att studien är dålig var väl inte helt oväntat, det finns ju ingen riktig kostvetenskap. Å ena sidan har vi dietisterna som tycks ägna sig åt spekulation och religion. Å andra sidan har vi läkarna som iofs är smarta nog att använda sig av vetenskapliga metoder men som inte har lagt ens en timme på att förstå skillnaderna i kost och diet. Att de svepande utesluter fettets relevans är ju bara tragiskt.

Med ett underlag på 50000 personer och 80 inparametrar borde det gå att komma fram med ett bättre resultat, att man i det här fallet inte ens har nått signifikans av första graden måste ju ses som ett misslyckande. De borde jobbat vidare för att göra en mer detaljerad analys.

Maria sa...

Hej! Jag har börjat läsa din blogg den senaste månaden och tycker den är verkligt bra!
Jag har hunnit läsa mycket på internet om människoföda, Atkins och allmänt om fetmadebatten i media. Jag började lite smått med att ta bort pasta och bröd i min kost. Min kinesiolog rekommenderade det för att jag hade ryggont. Jag slutade med detta och började läsa på om stenålderskost och följer nu den dieten så gott det går, med vissa undantag. Och min rygg är nästan helt botad! Jag har också gått ner i vikt, kanske fem kilo, var inte direkt överviktigt förr men det känns nu som om jag funnit min "rätta kroppstorlek".
Jag blir också innerligt förbannad när media blåser upp forskningsresultat så fel. Tycker synd om de människor som bara läser aftonbladet och blint tror allt de skriver. Jag är innerligt tacksam att Internet finns och man kan själv söka sanningarna.

Fortsätt skriva!

Hälsningar
Maria

Johanna Söderlund sa...

Jag vill rekommendera Bosses inlägg på Toxiska epistlar. Det handlar om politiken bakom, och att studien verkar vara beställd.

Eva celik: Jag har inte hittat några studier som visar att det är dåligt för en frisk människa att äta mer än 1g protein/kilo kroppsvikt och dag. Speciellt vid viktnedgång verkar högre proteinintag vara bra åtminstone 2g/kilo kroppsvikt och dag.
Mjölkprotein är inte bra om man vill gå ned i vikt, men mycket annat protein är bra. (Vissa sjukdomar gör att man inte kan äta så mycket protein.)

Tomas Stjerndahl sa...

Hej Johanna.
Jag skulle gärna vilja ha några referenser till varför mjölkproteinet skulle vara sämre för viktnedgång. Har du dem på annat ställe i bloggen?

Johanna Söderlund sa...

tomas, här är en länk till mitt
mjölkinlägg, det fanns även på texten mjölkprotein.